Database’i Flashback ile Geriye Nasıl Sarabiliriz

Zaman zaman test ortamlarında test yapılırken yanlış çalıştırılan bir procedure veya geri alınamayan bir işlemden dolayı test ortamındaki datalarımız işlevselliğini kaybedebilir. Aslında her ne kadar her sistem için çok mümkün gibi gözükmesede production ortamlarda da bu tarz işlemler zaman yapılıyor. Örneğin prod ortamda çalışan uygulama üzerine atılacak olan bir sürüm işleminde ortaya çıkabilecek hataları kestiremiyor ve sonrasında ki çıkabilecek muhtemel hatalardan dolayı bir endişeniz var ise flashback bu konuda size yardımcı olacaktır. İşleme başlamadan önce bir point noktası işaretlersek ve bu noktayı saklarsak sonrasında işlem sırasında alınan bir hatadan dolayı database’ i geriye sarıp işleme başladığımız zamana çok kısa bir sürede dönebiliriz. (Buradaki kısa bir süre kavramı yapılan işlemin detayına göre değişiklik gösterecektir, ama bu tarz bir problemde backupdan dönme ile kıyaslandığında çok ciddi zaman avantajı olacaktır)
Continue reading

Dataguard’ dan Nasıl Test Ortamı Oluşturulur

Test ortamlarını genelde çok yoğun olarak prod ortamlardan alınan exp ve rman backupları test database’ ine dönmek suretiyle  oluşturulur. Ancak prod ile dataguard database’ leri farklı lokasyonlarda ve proddan alınacak olan backupın  da network veya başka bir yolla testin oluşturulacağa atılması problem olduğu durumlarda kaynak olarak dataguardı kullanabiliriz. Bu belirtmiş olduğun case sıkca karşılaşılan bir durum olmasa bile en azından dataguardı bu tarz bir işlem  içinde kullanılabileceğini bilmek de fayda var diye düşünüyorum.  Test ortamı kurulacak olan sunucu üzerine oracle software’ inin öncesinde kurulu olması gerekmektedir. Şimdi bu adımlardan step by step bahsetmeye çalışalım. Continue reading