Database Seviyesinde SUSPEND ve RESUME Operasyonları

Suspend komutu instance’ a özgü bir komut değildir. RAC kullanılan bir sistemde node’ lardan birinden çalıştırılacak olan suspend komutu tüm node’ ları etkileyecektir. Alter system resume komutu ile sistem normal işleyişine geri dönecektir. Resume ve Suspend komutları farklı instance’ lardan çalıştırılabilir. Sonuçda hepsi çalıştırılan komutdan etkilenecektir. Database Suspend modda iken DDL komutları dahil olmak üzere hiçbir komut response dönmeyecektir. Ne zamanki Resume komutu çalıştırılırsa database kaldığı yerden işleyişine devam edecektir.

Database’ den consistent backup almak (db kapatmadan) için veya database’ de belli bir süre için hiçbir işlem yapılmak istenmiyorsa yapılabilir.  Aynı zamanda diskler üzerinde yapılan i/o işlemlerini sıfırlamak içinde kullanılabilir. Ancak genelde çalışan sorgu hata vermeden doğabilecek fiziksel alan problemlerini ortadan kaldırmak için kullanıldığını söyleyebiliriz.
Continue reading

ORA-01552: cannot use system rollback segment for non-system tablespace USERS

Bugün test ortamlarımızdan birinde ora-01552 hatası almaya başladık. Hata undo tablespace’ i altında oracle tarafından manage edilen rollback segmentlerini işaret ediyordu.

Öncelikle hali hazırda mevcut olan rollback segmentlerin durumun kontrol ettiğimde ;

select segment_name, status from dba_rollback_segs;
Continue reading

Sequencelerle İlgili Birkaç Not …

Sequence’ ler için sayaç tabloları denilebilir. Sequence’ ler sizin belirlediğiniz bir noktadan istediğiniz oranda bir artış hızıyla, istediğiniz bir değere kadar sayı üretirler.

Create sequence komutunun full syntax’ ı ;

CREATE SEQUENCE [schema.]sequencename

[INCREMENT BY number]

[START WITH number]

[MAXVALUE number | NOMAXVALUE]

[MINVALUE number | NOMINVALUE]

[CYCLE | NOCYCLE]

[CACHE number | NOCACHE]

[ORDER | NOORDER] ;
Continue reading

Redolog Group Tanımlama / Değişiklik Yapma

Oracle database server kurduğumuz zaman default olarak 50 mb büyüklüğündeki 3 tane redolog group tanımlanmış olarak gelir. Ancak gerçek ortamlarda redologların size’ larında zaman zaman değişiklikler yapmak zorunda kalırız. Örneğin alert log içerisinde checkpoint not complete hatası aldığımızda redologlarımızın size’ ını artırmamız gerekebilir. Bu tarz değişiklikleri kullanılan redologları sıra ile drop edip yenilerini istediğimiz lokasyona istediğimiz boyutlarda create ederiz. Oracle ilk kurulduğunda her 3 redo log’ uda  aynı lokasyona create eder. Redolar database’ in son noktaya döndürmek istediğimiz de kritik önem taşıdıklarından mutlaka farklı lokasyonlara memberlanmaları gerekmektedir. (Şart değil tabiki sadece data  kaybı yaşamak istemiyorsak 🙂

Yeni redoları eklemeden önce mevcut sistemdeki görmek için ;
Continue reading

Database’ ler Arası Link Kurulumu (Dblink)

Bir oracle database’ den farklı bir oracle database’ ne gitmek istediğiniz de bu iki farklı sistemin birbiriyle konuşabilmesi için araya kurulan köprüye dblink denir. Dblinlin nasıl kurulacağını bir örnekle açıklamaya açıklayalım ;

Örneğimiz için iki tane database’ imiz olsun, PROD ve TEST adında ve Prod ortamından  Test ortamına test_link adı ile bir link create etmeye çalışalım.

Kaynak Sunucu : PROD

Hedef Sunucu : TEST

Prod ortamdan Test database’ ine hangi user ile gidileceğine karar veriyoruz.  
Continue reading