Listener Service’ ine Şifre Atama

Listener service’ nin ownerı olan user dışında kimse tarafından kapatılıp açılmamasını sağlamak istediğimiz durumlarda listener service’ ine şifre atarız. Böylelikle service müdahale etmek için atanmış olan şifreyi bilmek gerekecektir. Yetkisiz kullanıcıların listener service’ i üzerindeki işlemleri de kısıtlanmış olur. Bu işlem için iki farklı yöntem izleyebiliriz;

Birinci $ORACLE_HOME/network/admin altındaki listener.ora dosyasını editleyerek altına aşağıdaki satırı ekleyip service’ i restart edebiliriz;
Continue reading