ORA-08104: this index object XXXXX is being online built or rebuilt

İndex dropetmeye çalışırken veya rebuilt etmeye çalışırken aşağıdaki gibi bir hata almanız durumunda yapılması gerekenler ;

— indexi drop etmeye çalışalım ;

drop index kamil.INDX_BIG_TABLE_1;
ORA-08104: this index object 95987 is being online built or rebuilt

— aynı indexi rebuilt etmeye çalışalım ;

ALTER INDEX kamil.INDX_BIG_TABLE_1 REBUILD TABLESPACE TBS_INDEX_2;
ORA-08104: this index object 95987 is being online built or rebuilt
Continue reading

RAC Database’ i Son Backupdan Nasıl Restore Edilir

RAC database’ lerinin restore işlemi ile ilgili bir örnek ;

Öncelikle işleme veritabanı kapatmakla başlıyoruz ;

[oracle@Node1test]$ srvctl stop database -d test

ASM diskleri üzerinde bulunan datafile’lar silinir.

ASMCMD> cd +DATA001/TEST/DATAFILE
ASMCMD> ls -l
Type Redund Striped Time Sys Name
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y DATA2.274.841577871
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y EXAMPLE.267.836929971
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y SYSAUX.257.836929869
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 12:00:00 Y SYSTEM.256.836929867
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y TESTDATA.275.841577885
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y TESTINDX.276.841577901
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y UNDOTBS1.258.836929869
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y UNDOTBS2.268.836930081
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y USERS.259.836929869
Continue reading

ORA-12012: error on auto execute of job SYS.BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB

Sys scheması altında yer alan aşağıdaki job sürekli olarak failed olup alert loga da aşağıdaki hata satırlarını basması durumunda;

Job hata aldığında alert.log’ a aşağıdaki hata satırları düşer ;

Errors in file /u01/oracle/diag/rdbms/pdt/PDT/trace/pdt_j000_32733.trc:
ORA-12012: error on auto execute of job “SYS”.”BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB”
ORA-06550: line 1, column 807:
PLS-00201: identifier ‘DBSNMP.BSLN_INTERNAL’ must be declared
ORA-06550: line 1, column 807:
PL/SQL: Statement ignored

Oluşan trace logun içeriğine baktığımız da ;
Continue reading

DBMS_SQLTUNE Paketi İle SQL Tuning Nasıl Yapılır

Bu paketi kullanarak sql_id bazında advisor’ i kullanarak bir takım öneriler edinebiliriz. Bu paket kullanılarak alınabilecek önerileri aşağıdaki şekilde kategorize edebiliriz;

• Istatistiği eski veya eksikse,
• Daha iyi bir execution planı varsa,
• Objeye erişimde daha hızlı olması açısından index, materialized view önerisi,
• SQL’ in yapısı ile ilgili öneriler

sunar.
Continue reading

ORA-08002: sequence NAME.CURRVAL is not yet defined in this session

Herhangi bir sequence’ den currval değerini select etmeye çalışırken aşağıdaki gibi bir hata alınması durumunda neden hata alındığından ve nasıl çözüme kavuşturulduğundan bahsetmek istiyorum.

Örneğimiz de kullanmak üzere bir tane sequence create edelim ;

SQL> CREATE SEQUENCE test_seq
MINVALUE 1
MAXVALUE 9999999
START WITH 1
INCREMENT BY 1
CACHE 20
Sequence created.

Şimdi currval değerini select etmeye çalışalım;

SQL> SELECT test_seq.currval FROM dual
SELECT test_seq.currval FROM dual
*
Error at line 1
ORA-08002: sequence TEST_SEQ.CURRVAL is not yet defined in this session
Continue reading