ORA-1693: max # extents XX reached in lobsegment SYS.SYS_LOBXXXXX$$

Database’ de tablespace’ lerinizde free space’ den bağımsız olarak maxextend sınırı verilerek (veya sonradan set edilerek de oluşturulmuş olabilir) create edilmiş olan nesnelerde bu max extent değerine ulaşıldığı zaman ORA-1693: max # extents XX reached in lobsegment SYS.SYS_LOBXXXXX$$ hatası almaya başlarız. Bizim örneğimizde hatayı aldığımız nesneye ve extent değerlerine ;

SELECT owner, segment_name, extents, max_extents
FROM dba_segments
WHERE segment_name = ‘ SYS_LOBXXXXX$$’;

Hata alınan alınan segmentin hangi tabloya ait olduğuna bulmak içinse ;
Continue reading

Recovery Catalog Kullanarak Eski Bir Backupı Farklı Bir Hosta Nasıl Restore Edebiliriz

Anlatacağımız örneğin detayından biraz bahsetmek istiyorum. Bizim örneğimizdeki durum aslında şöyle, production databaselerimizden birinin 2010 yılına ait eski bir backupı, o günkü datalarını görebilmek için farklı bir sunucu üzerine dönmemiz gerekti. Bu çalışma aslında içerisinde birçok testide barındırıyor, rman recovery catalog üzerinden restore işlemi nasıl yapılır, tape içerisindeki eski bir backup farklı bir host üzerine recovery catalog kullanılarak nasıl dönülür gibi bir takım sorulara da cevap olacağını düşünüyorum. Restore öncesinde yapmamız gereken kontrollerden de bahsederek işlemlerimize başlayalım ;

Öncelikle production sunucusu üzerinden rman cataloga bağlanıp döneceğimiz backup’ ın statüsünü bir bakalım;
Continue reading