Oracle Veritabanı Denetimleri

Günümüzde, kurumlar için en önemli varlık “veri”dir. Peki nedir bu veri? Bankalar ve telekomünikasyon kurumları için veri, Müşteri Bilgisi (anne kızlık soyadı, adres, telefon, mevduat bilgisi, en çok kullanılan servisler vb) olarak adlandırılabilir. Kurumlar bu bilgilerin bütünlüğünden (integrity), erişilebilirliğinden (availability) ve gizliliğinden (confidentiality) sorumludur. Veriyi kullanarak kurumlar gelir elde ederler. Bu durumda veri, ticari bir varlık olarak da nitelendirilebilir. Aynı zamanda, bu bilgileri kullanarak kanun düzenleyiciye sundukları raporların doğruluğundan da sorumludurlar.
Buraya kadar, verinin ne olduğundan ve ne işe yaradığından bahsettik. Peki, bu derece önemli bir varlığı nasıl korumalıyız? Ya da korunduğunu nasıl denetim kanıtı olarak denetimlerde nasıl göstermeliyiz?
Bilgiyi fiziksel ve mantıksal olarak koruyabiliriz. Fiziksel olarak, güvenlik görevlileri, döner kapılar, çelik kasalar vb; mantıksal olarak ise, verinin saklandığı sunucudan başlayarak onu işleyen son kullanıcıya kadarki döngüde geçen her sistem sayılabilir.
Yasal zorunluluklar (BDDK, BTK, SOX, PCI vb) nedeniyle veriye olan her tür erişim talebinin yetkilendirilmesi, erişimlerin de kayıt altına alınması gerekmektedir (least priviledge, need-to-know).
Kurumlar, denetimler için çeşitli bağımsız denetim firmaları ile çalışarak, gerçekleştirdikleri operasyonları nasıl kontrol ettiklerini ilgili denetim kanıtları ile ispatlamak zorundadırlar. Sürmekte olan teknik operasyonlara gerekli kontrol noktaları ilave ederek denetim kanıtı sunmak tüm kurumlar için başarılı denetimin en önemli başlangıç noktasıdır.
Denetimlere hazırlanırken de, kendi öz değerlendirmelerini yapmak ve gerekli kontrolleri devreye almak denetimlerde sorun yaşamamak adına en önemli yardımcıları olacaktır. Peki, bu denetimlerde neler nasıl kontrol edilmektedir?
Bu yazımızda, bunları açıklarken gerekli sql cümleciklerini ve çıktılarının nasıl yorumlanacağından bahsedeceğiz.
Continue reading

Listener Service’ inin Default Portunu – Adını Değiştirme

Listener service’ inin default portu 1521 dir. Default 1521 port kullanımı güvenlik açığı olarak değerlendirildiğinden dolayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Farklı bir port atama işlemi son derece kolaydır. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi $ORACLE_HOME/network/admin altında bulunan listener.ora dosyasını editleyip buradaki port bilgisini manuel değiştirebilirsiniz.

Listener.ora dosyası içeriği ;
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.100)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
)
)
Continue reading

Lob Segmentler Nasıl Shrink Edilir ?

Bir önceki yazımda database’ deki tablolar üzerindeki fragmantasyonu nasıl tespit edebileceğimizden ve oluşan bu fragmantasyonaları nasıl elimine edebilceğimizden bahsetmiştim.
(http://www.kamilturkyilmaz.com/2012/01/15/oracle%E2%80%99-da-shrink-operasyonu-nasil-yapilir/)
Aslında aynı konu içerisinde değerlendirilmesi gereken ama yapısı itibari ile bir takım farklılıklar gösteren “lob segment” lerin üzerinde bu tarz işlemleri nasıl yapabiliriz, ondan bahsedeceğim ;

Öncelikle örnek lob data oluşturmak için; http://www.idevelopment.info/data/Oracle/DBA_tips/LOBs/LOBS_85.shtml linkindeki scriptlerden faydalandığımı belirtmek istiyorum. Buradaki scriptleri bizim testimizde kullanabileceğimiz şekliyle editleyip kullanıyor olacağım.

Lob segementler üzerinde shrink işlemine geçmeden önce üzerinde çalışacağımız test data datasını oluşturalım ;
Continue reading

Oracle’ da Shrink Operasyonu Nedir / Nasıl Yapılır …

Veritanımızdaki objeler zaman içerisinde tablo üzerinde sürekli olarak delete – insert – … işlemlerinin yapılmasından dolayı fragmantasyona uğrayıp aslında olması gereken size’ larından çok daha fazla yer işgal eder duruma gelebilirler. Bu tarz operasyonlarda bilinen en büyük yanlışlık tablodaki eski verileri belirli kritere göre silmeme rağmen neden bu tablo sürekli olarak büyüyor ? şeklindeki itirazlardır. Özellikle dba’ lerin zaman zaman tablolarda oluşan fragmantasyonları yazılımcılara bildirdiklerinde ve bunun için çözüm üretmeye çalıştıklarında sıklıkla aldıkları cevap ; biz tabloda zaten X günlük veri tutuyoruz neden büyüyor şeklinde oluyor şeklindeki dönüşlerdir. Delete işlemi tabloya yer kazandırmaz, oracle daki segment büyüme mantığı kullanılan blogun delete ile silinse dahi tekrar kullanılmadan bir sonraki blok üzerinden devam etme mantığına dayanır. (delete blok üzerindeki high water mark’ ı geri çekmez) Bu durumu bir örnekle açıklayıp tabloya orijinal size’ ını nasıl kazandırabileceğimizden bahsedelim.
Continue reading

Troug day- 9 Şubat’ta Tom Kyte aramızda

Merhaba Arkadaşlar,

TROUG ekibi 2012 yılına çok güzel bir eventla başlıyor. Bu etkinliğin organizasyonun da emeği geçen tüm arkadaşlara sanırım bir teşekkür borçluyuz.

Bu organizasyonu duyurmak için bende nacizane ufak bir katkıda bulunabilmek adına Zekeriya hocanın blogundan bu event ile ilgili bilgileri burada paylaşmak istedim.

http://zekeriyabesiroglu.blogspot.com/
Continue reading