Enterprise Manager Konsolu Drop – Create İşlemleri

Oracle’ da 10g ile birlikte Enterprise Manager da artık web tabanlı olarak hizmet vermeye başladı. 11g ile de (grid mimariyle birlikte) bu gelenek devam ediyor. Konsol ekranında zaman zaman vermiş olduğu hatalarla start edilemediği durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu tarz durumlarda bazen konsolu drop – create etmek zorunda kalabiliriz. Drop – create işlemleri oracle’ ın versiyonuna göre bir  takım farklılıklar gösterebiliyor.

Şimdi bu işlemlerden kısaca bahsedelim;

Drop – create işlemine başlamadan önce linux tarafında konsolla ilgili herhangi bir processesin çalışmadığından emin olun.  * ps -ef | grep em   komutuyla buna bakabilirsiniz. Eğer çalışan bir process var ise kill ediniz.  Konsolu drop – create etmeye çalışırken (aslında oracle ile ilgili tüm işlemlerde bunu rahatlıkla söyleyebilirim) tail ile yapılan işlemin logunu izlemeniz çok faydalı olacaktır. Emd.nohup ve emoms.log dosyalatına göz atabilirsiniz.

/* Oracle 10gR1 için EM drop – create işlemi */

Sys ile systeme connect oldukdan sonra sırası ile aşağıdakileri çalıştırın;

SQL> EXEC sysman.emd_maintenance.remove_em_dbms_jobs;

SQL> EXEC sysman.setEMUserContext(”,5);

SQL> REVOKE dba FROM sysman;

SQL> DECLARE

    CURSOR c1 IS

      SELECT owner, synonym_name name

      FROM dba_synonyms

      WHERE table_owner = ‘SYSMAN’;

BEGIN

    FOR r1 IN c1

    LOOP

        IF r1.owner = ‘PUBLIC’ THEN

            EXECUTE IMMEDIATE ‘DROP PUBLIC SYNONYM ‘||r1.name;

        ELSE

            EXECUTE IMMEDIATE ‘DROP SYNONYM ‘||r1.owner||’.’||r1.name;

        END IF;

    END LOOP;

END;

/

SQL> DROP USER mgmt_view CASCADE;

SQL> DROP ROLE mgmt_user;

SQL> DROP USER sysman CASCADE;

#./emca

İle create edin.

/* 10gR2 ve 11gR2 için EM drop – create işlemi */

— önce drop ;

emca -deconfig dbcontrol db -repos drop

Database SID: CSG

Listener port number: 1521

Password for SYS user: oracle

Password for SYSMAN user: oracle

Do you wish to continue? [yes(Y)/no(N)]: Y

— sonra create ;

emca -config dbcontrol db -repos create

Database SID: CSG

Listener port number: 1521

Password for SYS user: oracle

Password for DBSNMP user: oracle

Password for SYSMAN user: oracle

Email address for notifications (optional):

Outgoing Mail (SMTP) server for notifications (optional):

You have specified the following settings

Database ORACLE_HOME ……………. /home/oracle/102

Database hostname ……………. prod

Listener port number ……………. 1521

Database SID ……………. CSG

Email address for notifications ……………

Outgoing Mail (SMTP) server for notifications ……………

Do you wish to continue? [yes(Y)/no(N)]: Y

Be Sociable, Share!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


8 − = üç