LOBINDEX ve LOBSEGMENT’ lerin create, move, rebuild edilmesi

Tablo ve indexler üzerinde DDL işlemlerinin nasıl yapılacapı konsunda zaman zaman yazılar yazıyoruz. Örneğin tablo ve indexlerin farklı bir tablespace taşınması ile ilgili

(http://www.kamilturkyilmaz.com/2011/02/25/lobindex-ve-lobsegment%E2%80%99-lerin-create-move-rebuild-edilmesi/) bir yazı yazmıştım. Burada ise logsegment ve logindexleri anlatmaya çalışacağım.

Aslında burada bahsedilmesi gereken en önemli konu lobs ların taşınması olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla naşıl taşıyabiliriz sorusuna cevap ararken diğer yapılacak işlemlerinde sırasıyla üzerinden geçmeyi planlıyorum.

Öncelikle üzerinde çalışabileceğimiz lob alan içeren bir tablo create edelim.

CREATE TABLE deneme_lob (
ad VARCHAR2(30),
soyad VARCHAR2(30),
resim1 BLOB,
resim2 BFILE,
resim3 clob);

Table created

Create edilen her lob alanı için otomatik olarak bir logsegmenti ile lobindexi create edilir. Create etmiş olduğumuz tabloya ilişkin lob alanları sorguladığımızda da bunları görebiliyor oluruz.

SELECT  segment_name ,
segment_type ,
tablespace_name tbs_name
FROM user_segments
WHERE segment_name like ‘SYS_LOB%’
OR segment_name like ‘SYS_IL%’

SEGMENT_NAME                                           SEGMENT_TYPE    TBS_NAME
SYS_IL0000051350C00005$$                       LOBINDEX               TEST1
SYS_LOB0000051350C00005$$                   LOBSEGMENT       TEST1
SYS_IL0000051350C00003$$                        LOBINDEX               TEST1
SYS_LOB0000051350C00003$$                   LOBSEGMENT       TEST1

Bu örneğimizde create edilen tablomuz test1 tablespace2 inde yer alıyor. Şimdi tablo üzerinde oynamadan son durumda hangi nesnenin nerde saklandığını tekrar kontrol edelim ;

SELECT  owner, segment_name seg_name,
segment_type seg_type,
tablespace_name tbs_name
FROM dba_segments
WHERE owner = ‘KAMIL’

OWNER        SEG_NAME                                                SEG_TYPE              TBS_NAME
KAMIL            DENEME_LOB                                          TABLE                       TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00005$$                LOBINDEX               TEST1
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00005$$           LOBSEGMENT        TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00003$$                LOBINDEX               TEST1
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00003$$           LOBSEGMENT        TEST1

Tüm nesnelerimiz TEST1 tablesspace’ inde.

Tablomuza yeni bir lob alan ekleyelim;

alter table deneme_lob
add (resim4 blob)

ekledik, şimdi bir tane alan ekleyelim ancak bu farklı bir tablespace’ de store ediliyor olsun ;

alter table deneme_lob
add (resim5 blob)
lob (resim5) store as resim5_seg
(tablespace test2)

Kontrol ediyorum ;

SELECT   owner,
segment_name seg_name,
segment_type seg_type,
tablespace_name tbs_name
FROM   dba_segments
WHERE   owner = ‘KAMIL’

OWNER        SEG_NAME                                                     SEG_TYPE              TBS_NAME
KAMIL            DENEME_LOB                                                TABLE                       TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00005$$                     LOBINDEX               TEST1
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00005$$                LOBSEGMENT        TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00003$$                     LOBINDEX               TEST1
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00003$$                LOBSEGMENT        TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00006$$                     LOBINDEX               TEST1
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00006$$                LOBSEGMENT        TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00007$$                     LOBINDEX               TEST2
KAMIL            RESIM5_SEG                                                  LOBSEGMENT        TEST2

Tamam yeni alanımız istediğimiz gibi test2 tablespace’ inde store edilecek şekilde create edilmiş oldu.

Şimdi test1 tablespace’ inde yer resim1 alanına ait lob segmentlerini test3 tablespace’ ine taşıyalım.

ALTER TABLE deneme_lob MOVE LOB(resim1) STORE AS (TABLESPACE test3)

Table altered.

SELECT   owner,
segment_name seg_name,
segment_type seg_type,
tablespace_name tbs_name
FROM   dba_segments
WHERE   owner = ‘KAMIL’

OWNER        SEG_NAME                                                   SEG_TYPE  TBS_NAME
KAMIL            DENEME_LOB                                             TABLE                       TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00005$$                  LOBINDEX               TEST1
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00005$$             LOBSEGMENT        TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00003$$                  LOBINDEX               TEST3
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00003$$             LOBSEGMENT        TEST3
KAMIL            SYS_IL0000051350C00006$$                  LOBINDEX               TEST1
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00006$$             LOBSEGMENT        TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00007$$                  LOBINDEX               TEST2
KAMIL            RESIM5_SEG                                               LOBSEGMENT        TEST2

Evet, resim alanına ait tüm lob segmentler test3 tablespace’ ine taşınmış oldu. Yukarıdaki örneklerde tablo’ nun tablespace’ ine dokunmadan sadece lob alanlarının tablespace’ lerini değiştirmiştik. Şimdi resim4 alanı ile beraber tablonun tablespace’ inide değiştirellim ;

ALTER TABLE deneme_lob MOVE TABLESPACE test4 LOB (resim4) STORE AS (TABLESPACE test4)

Kontrol edelim ;

SELECT   owner,
segment_name seg_name,
segment_type seg_type,
tablespace_name tbs_name
FROM   dba_segments
WHERE   owner = ‘KAMIL’

OWNER        SEG_NAME                                                SEG_TYPE              TBS_NAME
KAMIL            DENEME_LOB                                          TABLE                       TEST4
KAMIL            SYS_IL0000051350C00005$$                LOBINDEX               TEST1
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00005$$           LOBSEGMENT        TEST1
KAMIL            SYS_IL0000051350C00003$$                LOBINDEX               TEST3
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00003$$           LOBSEGMENT        TEST3
KAMIL            SYS_IL0000051350C00006$$                LOBINDEX               TEST4
KAMIL            SYS_LOB0000051350C00006$$           LOBSEGMENT        TEST4
KAMIL            SYS_IL0000051350C00007$$                LOBINDEX               TEST2
KAMIL            RESIM5_SEG                                             LOBSEGMENT        TEST2

Resim4 alanı ile birlikte tablonun tablespace’ inide değiştirmiş olduk.

Lobindexlerin nasıl rebuild edilebileceğinden bahsedelim, bilindik rebuild index komutu ile lobindexleri rebuild etmek istediğimizde aşağıdaki gibi hata alırız. Lobindexleri rebuild etmek istiyorsak (bulundukları tablespace’ e)  move komutu

taşımak suretiyle rebuild etmiş oluruz.

Alter index SYS_IL0000051350C00005$$ rebuild tablespace test1

Error at line 1
ORA-02327: LOB veri türündeki ifade için dizin yaratılamaz

Be Sociable, Share!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− dört = 4