Rman Restore – Recover Operasyonuna Canlı Bir Ornek (restore – recover – resetlogs)

Birkaç gün önce production database’ lerinden birinde tablonun biri yanlışlıkla silinmişti. Kayıtları farklı bir ortamdan getirecekleri veya aynı kayıtları bir şekilde tekrar oluşturacakları düşüncesiyle  aksiyon almamıştık. Ancak bugün, belirttiğim bu işlemlerin yapılamadığı ve ayın 07’ sindeki kayıtlara mutlaka ulaşılması gerektiği söylenildi. Database’ in protection’ ı 7 gün olduğu için rman backuplarımız vardı. Yaklaşık 600 gb’ lık bir db için farklı bir ortam oluşturarak buraya backupı döndük ve verileri  kurtardık. Aslında bununla ilgili olarak geçen sene Aralık ayında bu işlemin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir yazı yazmıştım. Dolayısıyla konuya antremanlı olduğumuzdan çok sürpriz olmadı.  (http://www.kamilturkyilmaz.com/2010/12/07/rman-catalog-database%e2%80%99-i-kullanarak-kartusa-alinan-backupi-farkli-bir-sunucuya-donme-1/)  

Örnek olması açısından bugün yaptığımız işlemleride anlatacağım. Başlamadan önce elimizdekilere bir bakalım, 5 gün öncesine ait kartuşda rman backupımız var, bu backupı döneceğimiz farklı bir sunucumuz var ve database’ imizin versiyonu 10.1.0.5 , OS hp-ux. 

Önce 5 gün önceki backupı kullanacağımız için onun hangisi olduğunu tespit etmemiz gerekiyor, sonrada restore yaparken tag etiketi ile birlikte döneceğiz.

ORACLE_SID değerini Production SID  ile aynı olacak şekilde set ediyoruz.

export ORACLE_SID=PRODDB

Production database’ inin backuplarını sorgulamak için caratalog database’ ine bağlanıyoruz.

prd1:RMAN:./home/oracle>rman catalog rman_cat_user/password@RMAN_CAT_TNS

Recovery Manager: Release 10.1.0.5.0 – 64bit Production

Copyright (c) 1995, 2004, Oracle.  All rights reserved.

connected to recovery catalog database

RMAN> connect target ibm_rmanuser/password@PRODDB

connected to target database: PRODDB (DBID=9999999999)

RMAN> list backup;

……..

……..

……..

S Key  Type LV Size       Device Type Elapsed Time Completion Time

——- —- — ———- ———– ———— —————

838735  Incr 0  117G       SBT_TAPE    03:20:02     07-APR-11     

        BP Key: 838749   Status: AVAILABLE  Compressed: NO  Tag: TAG20110407T015841

        Handle: PRODDB_HP_Database_rman<PRODDB_8059:747799121:1>.dbf   Media:

  List of Datafiles in backup set 838735

  File LV Type Ckp SCN    Ckp Time  Name

  —- — —- ———- ——— —-

  6    0  Incr 3283930085917 07-APR-11 /dizin1/PRODDB/ibank02.dbf

  11   0  Incr 3283930085917 07-APR-11 /dizin2/PRODDB/ibankidx02.dbf

  16   0  Incr 3283930085917 07-APR-11 /dizin2/PRODDB/ibankhist03.dbf

  18   0  Incr 3283930085917 07-APR-11 /dizin2/PRODDB/aurora01.dbf

  22   0  Incr 3283930085917 07-APR-11 /dizin1/PRODDB/ibank09.dbf

  25   0  Incr 3283930085917 07-APR-11 /dizin1/PRODDB/users02.dbf

  26   0  Incr 3283930085917 07-APR-11 /dizin2/PRODDB/FOREKS_TS01.dbf

  27   0  Incr 3283930085917 07-APR-11 /dizin2/PRODDB/ibank12.dbf

……..

……..

……..

Ayın 07’ sine ait backupı buldum ve etiketini burdan alıyorum.

Şimdi restore işlemi için test sunucusu üzerinden rman catalog database’ ine bağlanıp işlemlerime başlıyorum. Öncesinde ufak bir bilgi ilk denememde hata aldım sebebide profile dosyasında NLS_LANG parametresi set edilmemiş olmasından dolayı idi. Aldığım hatayı da ekte veriyorumki benzer bir durumla karşılaşan olabilir.

executing command: SET NEWNAME

RMAN-00571: ===========================================================

RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============

RMAN-00571: ===========================================================

RMAN-03002: failure of set command at 04/12/2011 17:06:47

ORA-06550: line 1, column 7:

PLS-00553: character set name is not recognized

ORA-06550: line 0, column 0:

PL/SQL: Compilation unit analysis terminated

Profile dosyasına NLS_LANG parametresini ekledikden sonra problem düzeldi. (mevcut ssh sessionlarınızı restart etmemiz unutmayın)

Adımlarımızdan biri pfile, pwd file, tns.ora gibi dosyalarımızı test sunucumuz üzerine taşıyoruz. Lokasyonları oracle software altındaki dizinleri olacak şekilde, pfile’ in içeriği değiştirilmeli tüm lokasyon, memory parametreleri ….

Sqlplus’ a bağlanıp database’i (instance yok, sadece software kurulu ancak pfile’ i okuduğu için) nomount modda açıyorum.

SQL> startup nomount

ORACLE instance started.

Total System Global Area  629145600 bytes

Fixed Size                  1299912 bytes

Variable Size             260844088 bytes

Database Buffers          360710144 bytes

Redo Buffers                6291456 bytes

SQL>

Rma’ bağlanıyoruz;

oracle@hpkrttst:/data2/admin/arch2> rman target /

Recovery Manager: Release 10.1.0.5.0 – 64bit Production

Copyright (c) 1995, 2004, Oracle.  All rights reserved.

connected to target database: PRODDB (DBID=9999999999)

RMAN> connect catalog rman_cat_user/password@RMAN_CAT_TNS

connected to recovery catalog database

RMAN>

Catalog database’ ine bağlandık. Database hala nomount modda dbid’ yi set ediyoruz. (production sistemin dbid değeri ile)

RMAN> set dbid=9999999999

executing command: SET DBID

database name is “PRODDB” and DBID is 9999999999

Öncelikle Control file’ leri restore ediyoruz;

run {

allocate channel dev_1 type ‘sbt_tape’;

restore controlfile from  TAG ‘TAG20110407T015841’;}

(bu kısmın outputunu alamadığım için buraya koyamıyorum)

Bu kısmıda problemsiz geçtikden sonra database’ i artık mount moda alabiliriz.

SQL> alter database mount ;

Database altered.

Sıra datafile’ leri restore etmeye geldi,

Benim örneğimde 70 tane dbf olduğu için komutun hepsini buraya koymayacağım, tek datafile varmış gibi komutu kısaltarak buraya ekliyorum, sonuçda 1000 tanede olsa komut aynı komut sadece satır sayısı değişiyor;

run {

allocate channel dev_0 type ‘sbt_tape’;

allocate channel dev_1 type ‘sbt_tape’;

set newname for datafile 1 to  ‘/data2/oradata/system01.dbf’;

set newname for datafile 2 to  ‘/data2/oradata/undotbs01.dbf’;

set until time “to_date(’07-04-2011 06:00:00′,’dd-mm-yyyy hh24:mi:ss’)”;

restore database from TAG ‘TAG20110407T015841’ ;

switch datafile all;

recover database;

}

Until time benim dönmek istediğim zamanım, tag benim dönmek istediğim backupımın etiketi ve yaklaşık 4 saat sonra bu kısımda tamamlanmıştı.

Restore-recover operasyonuna ait outputuda sadeleştirerek ekliyorum ;

allocated channel: dev_0

channel dev_0: sid=1094 devtype=SBT_TAPE

channel dev_0: Data Protector A.06.00/PHSS_37147/PHSS_37148/DPSOL_00306/DPLNX_

allocated channel: dev_1

channel dev_1: sid=1093 devtype=SBT_TAPE

channel dev_1: Data Protector A.06.00/PHSS_37147/PHSS_37148/DPSOL_00306/DPLNX_

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET NEWNAME

executing command: SET until clause

Starting restore at 12-APR-11

channel dev_2: starting datafile backupset restore

channel dev_2: specifying datafile(s) to restore from backup set

restoring datafile 00001 to /data2/oradata/system01.dbf

restoring datafile 00002 to /data2/oradata/undotbs01.dbf

[Normal] From: OB2BAR_Oracle8@hpkrttst “PRODDB”  Time: 04/12/11 17:25:58

        Starting OB2BAR Restore: hpintdb:PRODDB_HP_Database_rman<PRODDB_8060:747799122:1>.dbf

[Normal] From: OB2BAR_Oracle8@hpkrttst “PRODDB”  Time: 04/12/11 17:26:06

        Starting OB2BAR Restore: hpintdb:PRODDB_HP_Database_rman<PRODDB_8061:747799122:1>.dbf

channel dev_0: restored backup piece 1

piece handle=PRODDB_HP_Database_rman<PRODDB_8059:747799121:1>.dbf tag=TAG20110407T015841

channel dev_0: restore complete

[Normal] From: OB2BAR_Oracle8@hpkrttst “PRODDB”  Time: 04/12/11 20:10:59

        Completed OB2BAR Restore: hpintdb:PRODDB_HP_Database_rman<PRODDB_8060:747799122:1>.dbf

channel dev_1: restored backup piece 1

piece handle=PRODDB_HP_Database_rman<PRODDB_8060:747799122:1>.dbf tag=TAG20110407T015841

channel dev_1: restore complete

[Normal] From: OB2BAR_Oracle8@hpkrttst “PRODDB”  Time: 04/12/11 20:11:44

        Completed OB2BAR Restore: hpintdb:PRODDB_HP_Database_rman<PRODDB_8061:747799122:1>.dbf

channel dev_3: restore complete

Finished restore at 12-APR-11

datafile 1 switched to datafile copy

input datafilecopy recid=757 stamp=748296730 filename=/data2/oradata/system01.dbf

datafile 2 switched to datafile copy

input datafilecopy recid=758 stamp=748296730 filename=/data2/oradata/undotbs01.dbf

Starting recover at 12-APR-11

starting media recovery

channel dev_0: starting archive log restore to default destination

channel dev_0: restoring archive log

archive log thread=1 sequence=6460

channel dev_0: restoring archive log

archive log thread=1 sequence=6461

channel dev_0: restoring archive log

archive log thread=1 sequence=6462

channel dev_0: restoring archive log

archive log thread=1 sequence=6463

channel dev_0: restoring archive log

archive log thread=1 sequence=6464

[Normal] From: OB2BAR_Oracle8@hpkrttst “PRODDB”  Time: 04/12/11 20:16:20

        Starting OB2BAR Restore: hpintdb:PRODDB_HP_Archive_rman<PRODDB_8077:747879513:1>.dbf

[Normal] From: OB2BAR_Oracle8@hpkrttst “PRODDB”  Time: 04/12/11 20:17:26

        Completed OB2BAR Restore: hpintdb:PRODDB_HP_Archive_rman<PRODDB_8077:747879513:1>.dbf

channel dev_0: restored backup piece 1

piece handle=PRODDB_HP_Archive_rman<PRODDB_8077:747879513:1>.dbf tag=TAG20110408T000521

channel dev_0: restore complete

archive log filename=/data2/admin/arch2/arch_1_6460_738713429.arc thread=1 sequence=6460

archive log filename=/data2/admin/arch2/arch_1_6461_738713429.arc thread=1 sequence=6461

archive log filename=/data2/admin/arch2/arch_1_6462_738713429.arc thread=1 sequence=6462

archive log filename=/data2/admin/arch2/arch_1_6463_738713429.arc thread=1 sequence=6463

archive log filename=/data2/admin/arch2/arch_1_6464_738713429.arc thread=1 sequence=6464

media recovery complete

Finished recover at 12-APR-11

released channel: dev_0

released channel: dev_1

RMAN>

Bundan sonraki adımımız redologlarımızında yeni pathlerini vermek, logların listesini production dan v$log, v$logfile viewlerinden alabilirsiniz.  Ben yine kısaltarak ekliyorum komutlarımı;

alter database rename file ‘/dizin1/PRODDB/redo11m1.log’ to ‘/data2/oradata/redo11m1.log’;

Database altered.

alter database rename file ‘/dizin2/PRODDB/redo11m2.log’ to ‘/data2/oradata/redo11m2.log’;

Database altered.

Resetlog ile database’ imizi açıyoruz;

alter database open resetlogs ;

Database altered.

Ve sistemiz ayın 07’ sindeki sabah 06:00 daki haline dönmüş oldu.

Be Sociable, Share!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


dört + = 5