Listener Service’ inin Default Portunu – Adını Değiştirme

Listener service’ inin default portu 1521 dir. Default 1521 port kullanımı güvenlik açığı olarak değerlendirildiğinden dolayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Farklı bir port atama işlemi son derece kolaydır. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi $ORACLE_HOME/network/admin altında bulunan listener.ora dosyasını editleyip buradaki port bilgisini manuel değiştirebilirsiniz.

Listener.ora dosyası içeriği ;
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.100)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
)
)
Continue reading

Listener Service’ ine Şifre Atama

Listener service’ nin ownerı olan user dışında kimse tarafından kapatılıp açılmamasını sağlamak istediğimiz durumlarda listener service’ ine şifre atarız. Böylelikle service müdahale etmek için atanmış olan şifreyi bilmek gerekecektir. Yetkisiz kullanıcıların listener service’ i üzerindeki işlemleri de kısıtlanmış olur. Bu işlem için iki farklı yöntem izleyebiliriz;

Birinci $ORACLE_HOME/network/admin altındaki listener.ora dosyasını editleyerek altına aşağıdaki satırı ekleyip service’ i restart edebiliriz;
Continue reading