Unusuable ve Invisible Indexler Uzerine

Indexler ile ilgili daha önce “İndex Kullanımı, Oluşturulması, Çeşitleri, Faydaları Üzerine” (http://www.kamilturkyilmaz.com/2012/04/08/index-kullanimi-olusturulmasi-cesitleri-faydalari-uzerine– ) diye bir yazı yazmıştım. Indexlerin unusable ve invisible özellikleri ile devam edeceğim.

Unusable indexler defaultta optimizer tarafından kullanılmayan indexlerdir. Yani unusable statüsündeki bir index normal şartlar altında (defaultta) optimizer tarafından dikkate alınmazlar. Tablolar üzerinde bulk load işlem yapacaksanız önce indexi drop create etmek yerine önce unusable sonrasında rebuild ederek eski haline alaiblirsiniz. Unusable index’ i düzeltmenin bikça tane yöntemi var, unusable olan index (veya partition index) rebuild edilebilir, index drop – create edilebilir veya her zaman mümkün olmasa da tabloyu truncate etmek indexi VALID hale getirecektir.

Unusable indexler ile ilgili SKIP_UNUSABLE_INDEXES diye bir initial parametremiz var. Bu parametrenin default değeri TRUE olarak gelmektedir.

SQL> sho parameter SKIP_UNUSABLE_INDEXES
Continue reading