ASM’ e Assign Edilmiş Bir Diskgroup Nasıl Rename Edilir

ASM’ e create edilmiş olan bir diskgroup’ un ismini nasıl değiştirebiliriz bunu testini yapıyor olacağız.
Aslında bu yazının başlığı içerik ile tam olar3ak örtüşmedi. Bu yazıda anlatılmak istenen temel amaç bir diskgroup nasıl rename edileceği olsa da, bu yazı ile birlikte ;

• Bir diskgroup nasıl rename edilir,
• ASM database’ inin spfile’ i nasıl farklı bir diskgroup altına taşınır,
• OCR/Voting diskler nasıl farklı bir diskgroup altına taşınır,
• Cluster servislerinde değişiklikler nasıl yapılır,
• RAC instance’ nın controlfile’ leri nasıl farklı bir diskgroup altına taşınır,
• RAC instance’ nın datafile ve redologları nasıl rename edilir,

gibi sorulara da bu yazıda cevap veriyor olacağız. Yazı içerisinde bu işlemi yaparken karşılaşılması muhtemel sorunlarıda anlattığımdan dolayı bolca hatalar ve bu hataların nasıl çözüleceği ile ilgili çözüm yöntemlerini göreceksiniz.

Bunun için oracle’ ın renamedg tool’ undan faydalanıyor olacağız. Komutun hangi parametreleri aldığını ve syntax’ ını aşağıda detaylı olarak görebilirsiniz.

Continue reading

ORA-14758: Last partition in the range section cannot be dropped

Yukarıdaki gibi bir hata almanız durumunda sorunu nasıl çözebileceğinizden bahsediyor olacağım. Bu hatanın nasıl oluştuğu ile ilgili olarak partition tabloyu create ederken oluşturmuş olduğunuz partitionları drop etmeye çalıştığınız da bu hatayı alırsınız. Interval opsiyonu kullanacaksanız tabloyu create ederken sadece ilk partitionı set etmeniz yeterli olacaktır.

Her zamanki yine bir örnek üzerinden gidelim.

Aşağıdaki gibi bir tablom var ve amacım içerisinde data olmayan partitionları drop etmek (tabi ilk partition olan part1 hariç)

Partitionlarda data olup olmadıklarına bakalım;

SYS_P66200 isimli partition benim istediğim kritere uygun bunu drop edebiliriz;

Bu sorunun üstesinden gelmek için öncelikle tabodaki interval opsiyonunu kaldırıyoruz. Sonra drop işlemini yapıp tekrar interval opsiyonunu set ediyoruz ;

Export File’ in Header Satırlarını Nasıl Okuyabiliriz

Bu örnekde oracle 11gR2 olan bir database’ imizden alınmış olan bir export file’ in (parallel olarak almıştım o yüzden sadece bir parçasına bakıyor olacağız) header’ ında hangi bilgilerin olduğunu nasıl görebilirize bakıyor olacağız.

Öncesinde yine dmp içerisinde yer alan DDL komutlarını görmek isterseniz exp ile alınmış bir backup için import komutunun içerisine “show=y” parametresini expdp ile alınmış bir backup içinde yine import komutu içerisine “SQLFILE=file_name.sql” parametresini ekleyebilirsiniz. Böylelikle dmp file içerisinden çalışacak olan DDL komutlarını görme şansını yakalamış olursunuz.

Gelelim bizim örneğimize;

Aşağıdaki gibi bir procedurumuz var. Kaynak kısmında belirtmiş olduğum linkden de indirebileceğiniz bu proceduru database’ imize create ediyoruz;

Continue reading