ORA-00245: control file backup failed; target is likely on a local file system

RAC sistemlerde controlfile’ in backupını alırken aşağıdaki gibi bir hata alınması durumunda hatanın kaynağını ve nasıl elimine edileceği üzerine konuşuyor olacağız.

RAC olan bir database’ in controlfile’ inin backup’ ını almaya çalıştığınız da controlfile’ in snapshot controlfile backupının alındığı path non shared bir disk olarak set edildiği zaman bu hatayı alırsınız ;

Snapshot controlfile path’ imizi kontrol edelim ;
Continue reading

OCR ve Voting Disklerinin Yönetimi

Aslında asm diskgroup’ nun nasıl rename edileceğini yazdığım yazıda bu konuya da fazlasıyla girmiştim. Ancak toplu olarak bulunması ve farklı opsiyonların nasıl kullanılacağına dair ayrı bir yazıyla anlatmak istediğim için aşağıdaki yazı ortaya çıktı.

Ben aşağıdaki örneğimi oracle 11.2.0.4 versiyonuna göre yazıyor olacağım. Ancak diğer versiyonlarda kimi komutlar farklılık gösterdiğinden dolayı Metalinkden referanslar kısmında belirtmiş olduğum id’ li dökümandan bakabilirsiniz.

OCR file’ lerimizin yerini kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanabiliriz;

Yeni bir tane device eklemek içinde (bu işlemi yapmak için root yetkisine sahip olmak gerekiyor. Benim sudo üzerinden bu yetkim olduğu için aşağıdaki şekilde çalıştırıyorum)

[oragrid@Redhat701 ~]$ sudo /u01/oragrid/grid/11.2.0.4/bin/ocrconfig -add +DATA03_0000

Tekrar OCR file’ lerimizin lokasyonunu kontrol edelim ;

[oragrid@Redhat701 ~]$ ocrcheck -config
Oracle Cluster Registry configuration is :
Device/File Name : +DATA02_0000
Device/File Name : +DATA03_0000

Şimdi +DATA02_0000 diskinden bu file’ leri silmeye çalışalım;
Continue reading

Invisible Kolonların SQL İçerisinde Sort Edilme Sırası

Bir projede kullandığımız invisible kolonlar ile ilgili default olarak sort edilme mantığı bizi biraz uğraştırmıştı. Sonradan araştırdığım da eğer tablo içerisinde invisible kolonlarınız varsa oracle bunları default olarak sort edilme listesinde en sonuna atıyor, yani aslında o kolonu tablonun son kolonuymuş gibi değerlendiriyor.

Şöyle açıklamaya çalışayım. Örnek bir tablo create edelim ve üzerinde konuşalım ;

B kolonumuz invisible olarak create ettik. Bu haliyle select ettiğimizde ;
Continue reading