ORA-00245: control file backup failed; target is likely on a local file system

RAC sistemlerde controlfile’ in backupını alırken aşağıdaki gibi bir hata alınması durumunda hatanın kaynağını ve nasıl elimine edileceği üzerine konuşuyor olacağız.

RAC olan bir database’ in controlfile’ inin backup’ ını almaya çalıştığınız da controlfile’ in snapshot controlfile backupının alındığı path non shared bir disk olarak set edildiği zaman bu hatayı alırsınız ;

Snapshot controlfile path’ imizi kontrol edelim ;
Continue reading

+ASM İçerisindeki Datafile’ lerin Online Olarak Taşınması (ASM to ASM)

Bildiğiniz üzere oracle 12c ile birlikte online olarak datafile taşıyabilir hale gelmiştik. Bununla ilgili olarak ASM kullanılmadığı durumlarda bu işlemi nasıl yapabileceğimiz den aşağıdaki linkdeki yazımda bahsetmiştim. Ancak sonrasında bazı arkadaşlar dan ASM kullanıldığında bunu nasıl yapabiliriz diye sorular aldım. Buna cevaben de bu yazıyı yazmaya karar verdim ;

Testimizi oracle versiyonu 12.1.0.2 olan bir RAC test ortamımda yaptım.

Hangi pluggable database üzerinde çalışacak isek onu set ediyoruz;

Diskgrouplarımıza bakalım ve örnek olarak datafile’ lerimiz den birini taşımaya karar verelim;
Continue reading

12c – Pluggable Database Üzerinde Point-in-Time Recovery İşlemi

Aslında bu işlemi sadece pluggable database için düşünmemek lazım. Her zaman hata yapılabilir. Eğer bu yapılan hata database’ in sürekliliğini (daha doğrusu tutarlılığını) etkileyecek boyutta ise database hatanın yapıldığı zamanın hemen öncesine dönmemiz gerekebilir. Böylesi bir durumda ne yapabiliriz ona bakıyor olacağız.

Normal restore’ dan farkı point in time recovery ‘ den bashettiğimiz için db’ yi resetlog opsiyonu ile açıyor olmamızdır.

Bir örnek üzerinden gidelim ;

Hangi pluggable db üzerinde çalışıyoruz;

Test için bir test tablosu oluşturalım.
Continue reading

Recovery Catalog Kullanarak Eski Bir Backupı Farklı Bir Hosta Nasıl Restore Edebiliriz

Anlatacağımız örneğin detayından biraz bahsetmek istiyorum. Bizim örneğimizdeki durum aslında şöyle, production databaselerimizden birinin 2010 yılına ait eski bir backupı, o günkü datalarını görebilmek için farklı bir sunucu üzerine dönmemiz gerekti. Bu çalışma aslında içerisinde birçok testide barındırıyor, rman recovery catalog üzerinden restore işlemi nasıl yapılır, tape içerisindeki eski bir backup farklı bir host üzerine recovery catalog kullanılarak nasıl dönülür gibi bir takım sorulara da cevap olacağını düşünüyorum. Restore öncesinde yapmamız gereken kontrollerden de bahsederek işlemlerimize başlayalım ;

Öncelikle production sunucusu üzerinden rman cataloga bağlanıp döneceğimiz backup’ ın statüsünü bir bakalım;
Continue reading