Oracle 12c Olan Bir Database’ i Rman Cataloga Eklemek

11g ve daha önceki versiyonalrda database’ lerin backuplarını almak için rman catalog database’ ini kullandığımız yapılarda, rman catalog database’ inde aşağıdaki gibi user oluşturup resource, connect,recovery_catalog_owner yetkilerini de verdiğimi de production tarafından catalog database’ ine bağlanıp sorunsuzca catalog create edip sonrasında da register edebiliyorduk. Ancak 12c ile birlikte bu işlemler ile catalog database’ inde create catalog komutunu çalıştırdığımız da aşağıdaki gibi bir hata aldık ;

— rman catalog database’ inde user create işlemi ;

create user tdb default tablespace users identified by password ;
grant resource, connect,recovery_catalog_owner to tdb ;

Backupını almak istediğimiz sunucu üzerinden catalog database’ ine bağlanıp catalog create etmeye çalıştığımız da ;

[oracle@Redhat70 admin]$ rman target / catalog tdb/Password1@RMAN_CATALOG
Recovery Manager: Release 12.1.0.2.0 – Production on Wed May 20 11:30:50 2015
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to target database: TDB (DBID=3761906654)
connected to recovery catalog database

RMAN> create catalog ;
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-07539: insufficient privileges to create or upgrade the catalog schema
Continue reading