Oracle Database Upgrade 11g to 12c (dbua ile)

Oracle 11g olan database’ imizi 12c versiyonuna nasıl upgrade edebilirize bakıyor olacağız. Ancak hemen öncesinde database’ inizi 12c’ ye doğrudan upgrade edebiliyormuyuz onu kontrol edelim.

Yukarıdaki grafikden anlaşılacağı üzere eğer database’ inizi 12.1 versiyonuna upgrade etmek istiyorsanız öncelikle Upgrade path kolonundaki minumum versiyona ulaşmış olmanız gerekiyor.

Biz database’ imizin versiyonunu kontrol edelim ;

SQL> select * from v$version ;
BANNER
——————————————————————————–
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 – 64bit Production
PL/SQL Release 11.2.0.4.0 – Production
CORE 11.2.0.4.0 Production
TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 – Production
NLSRTL Version 11.2.0.4.0 – Production

Öncelikle 12c versiyonunun binarysini kurarak işe başlıyoruz;

Linux makinasında display’ ı kendi makinamızı gösterecek şekilde set edelim.

[oracle@Redhat70 12.1.0.2.0]$ export DISPLAY=192.168.1.2:0.0
Continue reading