Oracle Veritabanı Denetimleri

Günümüzde, kurumlar için en önemli varlık “veri”dir. Peki nedir bu veri? Bankalar ve telekomünikasyon kurumları için veri, Müşteri Bilgisi (anne kızlık soyadı, adres, telefon, mevduat bilgisi, en çok kullanılan servisler vb) olarak adlandırılabilir. Kurumlar bu bilgilerin bütünlüğünden (integrity), erişilebilirliğinden (availability) ve gizliliğinden (confidentiality) sorumludur. Veriyi kullanarak kurumlar gelir elde ederler. Bu durumda veri, ticari bir varlık olarak da nitelendirilebilir. Aynı zamanda, bu bilgileri kullanarak kanun düzenleyiciye sundukları raporların doğruluğundan da sorumludurlar.
Buraya kadar, verinin ne olduğundan ve ne işe yaradığından bahsettik. Peki, bu derece önemli bir varlığı nasıl korumalıyız? Ya da korunduğunu nasıl denetim kanıtı olarak denetimlerde nasıl göstermeliyiz?
Bilgiyi fiziksel ve mantıksal olarak koruyabiliriz. Fiziksel olarak, güvenlik görevlileri, döner kapılar, çelik kasalar vb; mantıksal olarak ise, verinin saklandığı sunucudan başlayarak onu işleyen son kullanıcıya kadarki döngüde geçen her sistem sayılabilir.
Yasal zorunluluklar (BDDK, BTK, SOX, PCI vb) nedeniyle veriye olan her tür erişim talebinin yetkilendirilmesi, erişimlerin de kayıt altına alınması gerekmektedir (least priviledge, need-to-know).
Kurumlar, denetimler için çeşitli bağımsız denetim firmaları ile çalışarak, gerçekleştirdikleri operasyonları nasıl kontrol ettiklerini ilgili denetim kanıtları ile ispatlamak zorundadırlar. Sürmekte olan teknik operasyonlara gerekli kontrol noktaları ilave ederek denetim kanıtı sunmak tüm kurumlar için başarılı denetimin en önemli başlangıç noktasıdır.
Denetimlere hazırlanırken de, kendi öz değerlendirmelerini yapmak ve gerekli kontrolleri devreye almak denetimlerde sorun yaşamamak adına en önemli yardımcıları olacaktır. Peki, bu denetimlerde neler nasıl kontrol edilmektedir?
Bu yazımızda, bunları açıklarken gerekli sql cümleciklerini ve çıktılarının nasıl yorumlanacağından bahsedeceğiz.
Continue reading

Oracle’ da Audit Mekanizması

Kurumsal firmalarda uzun bir zamandır hem database hemde operating sytem seviyesinde şirket için gizli ve değerli bilgilerin bir takım kullanıcılar tarafından şirklet dışına çıkartılması veya bu bilgilerin şirket  içerisinde kötü amaçlarla kullanılmasnı önlemek için firmalar çok çeşitli yöntemler kullanmaya başlamışlardır.  Bir oracle dba olarak burada database seviyesinde kullanıcıları nasıl  izleyebiliriz, bunu yaparken nelere dikkat etmeliyiz gibi bir takım teknik konulara değineceğiz.

Oracle ‘ daki audit mekanizmasının biraz tarihçesine inersek, 1992 yılında oracle 7 sürümüyle tüm audit özelliklerini içeren ilk veritabanı olma, 1994 yılında ise bağımsız güvenlik kuruluşlarından onay alan ilk veritabanı olma özelliiğinede sahiptir. Bu açıdan düşünüldüğünde oracle veritabanı diğer ilişkisel veritabanları arasında güvenilirliğini ile ilk sırada yer almayı başarmış bir veritabanıdır.
Continue reading