TEMP Tablespace’ ini Drop Etmek

Bir önceki yazımda undo tablespace’ ini recreate etmek den bahsetmiştim. Aslında aynı mantık Temp tablespace’ i içinde geçerli diyebiliriz. Temp tablespace’ inide zaman zaman drop-create etmemiz gerekebiliyor. Burda da benzer bir yöntem uyguluyoruz.

— 1. önce baska bir temporary tablespace yarat

–2 Yeni oluşturduğun temp tablespace’ ini Default olarak işaretle,

–2. sonra oncekini drop et

CREATE TEMPORARY TABLESPACE TEMP2 TEMPFILE’C:\ORACLE\10.2\ORADATA\PROD\temp2_01.dbf’ SIZE 100M AUTOEXTEND ON NEXT 256K

MAXSIZE UNLIMITED EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 1M;

ALTER DATABASE DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE TEMP2;

DROP TABLESPACE temp INCLUDING CONTENTS AND datafiles