Oracle Database Upgrade 11g to 12c (command line ile)

Upgrade öncesinde oracle 12c binary kurulumunu dbua ile upgrade’ i anlattığım aşağıdaki linkde zaten belirtmiştim. Dolayısıyla burda direk upgrade işlemini yapıyor olacağız.

http://www.kamilturkyilmaz.com/2015/06/27/oracle-upgrade-11g-to-12c-dbua/

Upgrade sırasında loglarımızın tek bir dizine çıkması için bir dizin create edip ordan devam edelim;

[oracle@Redhat70 dbs]$ mkdir -p /u01/12c_upgrade
[oracle@Redhat70 dbs]$ cd /u01/12c_upgrade/
[oracle@Redhat70 12c_upgrade]$

Manuel upgrade yapacağımız için ve burda user-friendly bir arayüzümüzde olmadığından upgrade öncesi kontroller son derece kritik önem arzediyor. Bunun için 12c binarysi altında bulunan iki tane sql file’ imiz var onları kullanıyor olacağız. Öncelikle bu iki dosyayı create ettiğimiz dizine kopyalayalım;

[oracle@Redhat70 dbs]$ cp /u01/app/oracle/db/12.1.0.2/rdbms/admin/preupgrd.sql /u01/12c_upgrade/.
[oracle@Redhat70 dbs]$ cp /u01/app/oracle/db/12.1.0.2/db_1/rdbms/admin/utluppkg.sql /u01/12c_upgrade/.

Source oracle_home altından database’ e sys ile bağlanıp preupgrd.sql ‘ i çalıştıracağız. Utluppkg.sql’ ile ilk sql kullandığından dolayı onuda almak durumunda kaldık.

[oracle@Redhat70 12c_upgrade]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Wed May 6 22:17:45 2015
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 – 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options
SQL> spool preupgrade.txt
SQL> @preupgrd.sql

Loading Pre-Upgrade Package…
Continue reading

Oracle upgrade (from 10gR1 – 10gR2 to 11gR2) – 1

Oracle zaman içerisinde yeni sürümlerini piyasaya sürdükçe bizlerde zamanı geldikçe kullandığımız oracle versiyonlarımızı bir üst sürüme upgrade etmek durumunda kalıyoruz. Oracle son 3 versiyonuna destek verdiğinden dolayı metalink üzerinden destek alıyorsanız kullandığınız versiyonunuz mutlaka 9i veya sonrası olmak zorunda, ki çok yakın bir tarihde 9i’ ninde desupported olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Bugün bu upgrade işlemi ile ilgili olarak öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağım.

Aşağıdaki örnekde 10gR1 – 10gR2 den 11gR2 ye upgrade işlemini kapsamaktadır.
Continue reading