ORA-08002: sequence NAME.CURRVAL is not yet defined in this session

Herhangi bir sequence’ den currval değerini select etmeye çalışırken aşağıdaki gibi bir hata alınması durumunda neden hata alındığından ve nasıl çözüme kavuşturulduğundan bahsetmek istiyorum.

Örneğimiz de kullanmak üzere bir tane sequence create edelim ;

SQL> CREATE SEQUENCE test_seq
MINVALUE 1
MAXVALUE 9999999
START WITH 1
INCREMENT BY 1
CACHE 20
Sequence created.

Şimdi currval değerini select etmeye çalışalım;

SQL> SELECT test_seq.currval FROM dual
SELECT test_seq.currval FROM dual
*
Error at line 1
ORA-08002: sequence TEST_SEQ.CURRVAL is not yet defined in this session
Continue reading