ORA-12012: error on auto execute of job SYS.BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB

Sys scheması altında yer alan aşağıdaki job sürekli olarak failed olup alert loga da aşağıdaki hata satırlarını basması durumunda;

Job hata aldığında alert.log’ a aşağıdaki hata satırları düşer ;

Errors in file /u01/oracle/diag/rdbms/pdt/PDT/trace/pdt_j000_32733.trc:
ORA-12012: error on auto execute of job “SYS”.”BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB”
ORA-06550: line 1, column 807:
PLS-00201: identifier ‘DBSNMP.BSLN_INTERNAL’ must be declared
ORA-06550: line 1, column 807:
PL/SQL: Statement ignored

Oluşan trace logun içeriğine baktığımız da ;
Continue reading