read-only table komutu

Dba’ ler olarak sıkça database’ deki tablolar üzerinde bir takım admin işlemleri yapıyoruz. Zaman zaman da bir tablo üzerinde çalışırken tabloya erişim olmasını daha doğrusu çalışma yaptığımız süre boyunca tabloda herhangi bir verinin değişmemesini isteriz. 11g öncesinde bu iş biraz sıkıntılı idi, üzerinde çalıştığımız tablo hangi tablespace’ de ise ya o tablespace’ i read only moda alırdık yada tabloyu rename edip aynı structure da yeni bir tane oluşturup ondan sonra işleme devam ederdik veya başka bir takım yöntemlere başvurmak zorunda kalırdık. 11g ile birlikte bizim de işimizi çok kolaylaştıran çok güzel bir özellik geldi. Artık tablo seviyesinde read only mod özelliğini kullanabiliyoruz.

Nasıl yapabildiğimizi bir örnekle açıklayalım ;
Continue reading