ORA-1693: max # extents XX reached in lobsegment SYS.SYS_LOBXXXXX$$

Database’ de tablespace’ lerinizde free space’ den bağımsız olarak maxextend sınırı verilerek (veya sonradan set edilerek de oluşturulmuş olabilir) create edilmiş olan nesnelerde bu max extent değerine ulaşıldığı zaman ORA-1693: max # extents XX reached in lobsegment SYS.SYS_LOBXXXXX$$ hatası almaya başlarız. Bizim örneğimizde hatayı aldığımız nesneye ve extent değerlerine ;

SELECT owner, segment_name, extents, max_extents
FROM dba_segments
WHERE segment_name = ‘ SYS_LOBXXXXX$$';

Hata alınan alınan segmentin hangi tabloya ait olduğuna bulmak içinse ;
Continue reading