ASM’ de Diskgroup’ a Eklenmiş Olan Bir Diski Çıkartmak

Burdaki örneğimiz de daha önce disk ekleyerek büyütmüş olduğumuz bir diskgroup’ undan herhangi bir diski geri almaya (başka bir yerde kullacağımızı varsayabiliriz) çalışalım ;

SQL> SELECT name, header_status, path, MOUNT_STATUS FROM V$ASM_DISK;
NAME HEADER_STATUS PATH
——————– ——————– ——————————
REDO02_0000 MEMBER /dev/asm007p1
REDO01_0000 MEMBER /dev/asm006p1
ARCH01_0000 MEMBER /dev/asm005p1
DATA01_0001 MEMBER /dev/asm002p1
DATA01_0000 MEMBER /dev/asm001p1
CANDIDATE /dev/asm003p1
CANDIDATE /dev/asm004p1
7 rows selected.

DATA01_0001 olarak etiketlenmiş olan diskimizi bu disk group dan tamamen çıkartmaya çalışalım ;

SQL> ALTER DISKGROUP DATA01 DROP DISK DATA01_0001 ;
Diskgroup altered.

Diskimizi bu diskgroupdan çıkartmış olduk.
Continue reading

ASM’ de Varolan Bir Diskgroup’ a Yeni Bir Disk Ekleme

Yine disklerimizi kontrol ederek başlayalım ;

SQL> Column name format a20;
SQL> Column header_status format a20;
SQL> Column path format a30;
SQL> SELECT name, header_status, path FROM V$ASM_DISK;

NAME HEADER_STATUS PATH
——————– ——————– ——————————
REDO2_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm007p1
REDO1_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm006p1
ARCH1_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm005p1
DATA1_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm001p1
CANDIDATE /dev/mapper/rac-asm003p1
CANDIDATE /dev/mapper/rac-asm004p1
FORMER /dev/mapper/rac-asm002p1
7 rows selected.

Elimiz de 3 adet kullanılabilir diskimiz var. Şimdi “/dev/mapper/rac-asm002p1” pathi ile tanımlı olan diskimizi “DATA1_0000” diskgroup içerisine ekleyerek var olan diskgroup’ umuzun size’ ını büyütmeye çalışalım ;
Continue reading