RAC Database’ i Son Backupdan Nasıl Restore Edilir

RAC database’ lerinin restore işlemi ile ilgili bir örnek ;

Öncelikle işleme veritabanı kapatmakla başlıyoruz ;

[oracle@Node1test]$ srvctl stop database -d test

ASM diskleri üzerinde bulunan datafile’lar silinir.

ASMCMD> cd +DATA001/TEST/DATAFILE
ASMCMD> ls -l
Type Redund Striped Time Sys Name
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y DATA2.274.841577871
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y EXAMPLE.267.836929971
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y SYSAUX.257.836929869
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 12:00:00 Y SYSTEM.256.836929867
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y TESTDATA.275.841577885
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y TESTINDX.276.841577901
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y UNDOTBS1.258.836929869
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y UNDOTBS2.268.836930081
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y USERS.259.836929869
Continue reading