Tablodaki Herhangi Bir Alanı Random Bir Değerle Doldurmak

Bugün bir arkadaşıma, kullanmakta oldukları bir tablodaki number olan bir alanı birbirinden farklı değerlerle doldurmaları gibi bir gereksinimleri olmuş. Bende burdan yola çıkarak kapsamı biraz daha genişleterek number, string ve date alanları için birbirinden farklı olarak değerlerle bu alanları nasıl doldurabiliriz diye ufak bir çalışma yaptım.

Şimdi çalışmamız için örnek bir tablo oluşturalım.
Continue reading