Database Seviyesinde SUSPEND ve RESUME Operasyonları

Suspend komutu instance’ a özgü bir komut değildir. RAC kullanılan bir sistemde node’ lardan birinden çalıştırılacak olan suspend komutu tüm node’ ları etkileyecektir. Alter system resume komutu ile sistem normal işleyişine geri dönecektir. Resume ve Suspend komutları farklı instance’ lardan çalıştırılabilir. Sonuçda hepsi çalıştırılan komutdan etkilenecektir. Database Suspend modda iken DDL komutları dahil olmak üzere hiçbir komut response dönmeyecektir. Ne zamanki Resume komutu çalıştırılırsa database kaldığı yerden işleyişine devam edecektir.

Database’ den consistent backup almak (db kapatmadan) için veya database’ de belli bir süre için hiçbir işlem yapılmak istenmiyorsa yapılabilir.  Aynı zamanda diskler üzerinde yapılan i/o işlemlerini sıfırlamak içinde kullanılabilir. Ancak genelde çalışan sorgu hata vermeden doğabilecek fiziksel alan problemlerini ortadan kaldırmak için kullanıldığını söyleyebiliriz.
Continue reading

ORA-01552: cannot use system rollback segment for non-system tablespace USERS

Bugün test ortamlarımızdan birinde ora-01552 hatası almaya başladık. Hata undo tablespace’ i altında oracle tarafından manage edilen rollback segmentlerini işaret ediyordu.

Öncelikle hali hazırda mevcut olan rollback segmentlerin durumun kontrol ettiğimde ;

select segment_name, status from dba_rollback_segs;
Continue reading