Sequencelerle İlgili Birkaç Not …

Sequence’ ler için sayaç tabloları denilebilir. Sequence’ ler sizin belirlediğiniz bir noktadan istediğiniz oranda bir artış hızıyla, istediğiniz bir değere kadar sayı üretirler.

Create sequence komutunun full syntax’ ı ;

CREATE SEQUENCE [schema.]sequencename

[INCREMENT BY number]

[START WITH number]

[MAXVALUE number | NOMAXVALUE]

[MINVALUE number | NOMINVALUE]

[CYCLE | NOCYCLE]

[CACHE number | NOCACHE]

[ORDER | NOORDER] ;
Continue reading