Force Logging – Table Logging – Archive Mod İlişkisi

Zaman zaman database de yapılan yüklü update ve insert işlemlerinde yavaşlık dan şikayet ederiz ve bunu hızlandırmak içinde (hintlerden hariç) redolog’ lara uğramadan mümkünse nologging olarak çalıştırmaya çalışırız. Ancak burada nologging işlem yapmak istiyorsak bir takım koşulları yerine getiriyor olmamız gerekmektedir. Yani sadece tabloyu nologging moda çekmeniz yeterli olmayabilir. Aşağıdaki tabloda yapılan işlemin log üretmeden yapılabilmesi için gerekli şartların nasıl sağlanacağı gösterilmektedir. Kimi zamanlarda aşağıdaki şartların sağlanarak işlem yapılması çok ciddi zaman kazançları sağlayabilmektedir.
Continue reading