Satır Seviyesinde Flashback Operasyonları

Satır bazında yapılan flashback 3 şekilde yapılabilir; 

Flashback Query ; Bir tabloda ki verilerin geçmiş bir zamandaki durumunlarını select etmek için kullanırız. Örneğin, bir tablo üzerinde yanlışlıkla yapılan ve commit edilen bir update işlemi sonrasında, update öncesindeki değerlerin neler olduğunu görebilmemizi sağlar. 

Flashback Versions Query ; Version query, bir kaydın, belirlenen iki zaman aralığındaki almış olduğu değerleri select eder. Yani a personelinin 2010, 1 Aralık saat 09:00 tarihindeki maaşı ile 2010 1 Kasım saat 09:00 daki maaşlarını karşılaştırabilirsiniz. 
Continue reading