Listener Service’ ine Şifre Atama

Listener service’ nin ownerı olan user dışında kimse tarafından kapatılıp açılmamasını sağlamak istediğimiz durumlarda listener service’ ine şifre atarız. Böylelikle service müdahale etmek için atanmış olan şifreyi bilmek gerekecektir. Yetkisiz kullanıcıların listener service’ i üzerindeki işlemleri de kısıtlanmış olur. Bu işlem için iki farklı yöntem izleyebiliriz;

Birinci $ORACLE_HOME/network/admin altındaki listener.ora dosyasını editleyerek altına aşağıdaki satırı ekleyip service’ i restart edebiliriz;

PASSWORD_LISTENER=password

lsnrctl stop

lsnrctl start

İkinci olarak ise, lsnrctl ile listener komut satırına düşerek aşağıdaki adımları takip edebiliriz, öncesinde listener.ora dosyamız da öncesinde ve sonrasında nasıl bir değişikliğin olduğunu görebilmek için şu anki haline bir bakalım ;

# listener.ora Network Configuration File: C:\oracle\10g\db_1\network\admin\listener.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.2.4)(PORT = 1521))
)
)

Şu anki haline baktıkdan sonra işlemlerimize başlayabiliriz.

lsnrctl ile listener komut satırına düşüyoruz, change_password komutu ile yeni passwordumu veriyoruz (daha önce kullandığımız bir passwordumuz olmadığından yani ilk defa password tanımladığımızdan dolayı Old Password kısmını enterla geçiyoruz) set password komutu ile verdiğimiz passwordu set ediyoruz. Save_config komutu ile bu bilgiyi listener.ora dosyasına yazdırıyoruz.

C:\Documents and Settings\oracles>lsnrctl
LSNRCTL for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 – Production on 07-AUG-2011 15:27:32
Copyright (c) 1991, 2005, Oracle. All rights reserved.
Welcome to LSNRCTL, type “help” for information.

LSNRCTL> change_password
Old password:
New password:
Reenter new password:

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.2.4)(PORT=1521)))
Password changed for LISTENER
The command completed successfully

LSNRCTL> set password
Password:

The command completed successfully

LSNRCTL> save_config
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.2.4)(PORT=1521)))

Saved LISTENER configuration parameters.
Listener Parameter File C:\oracle\10g\db_1\network\admin\listener.ora
Old Parameter File C:\oracle\10g\db_1\network\admin\listener.bak
The command completed successfully

LSNRCTL>exit

Şimdi listener.ora dosyasına tekrar baktığımızda aşağıdaki satıların eklendiğini görüyoruz.

LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.2.4)(PORT = 1521))
)
)

#—-ADDED BY TNSLSNR 07-AUG-2011 15:33:21—
PASSWORDS_LISTENER = 1DF5C2FD0FE9CFA2
#——————————————–

Böylelikle listener service’ ini oracle’ ın ownerı dışında başka bir kullanıcının müdahale etmesini engellem iş olduk.

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− sekiz = 1

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">