ASM İçerisinde Oluşturulmuş Olan Bir Diskgroup’ u Drop Etmek

Bir önceki yazıda ASM diskgroup’ una assign edilmiş olan bir diski nasıl drop edeceğimiz den bashetmiştik. (http://www.kamilturkyilmaz.com/2015/05/23/asm-diskgroup%E2%80%99-una-eklenmis-olan-bir-diski-drop-etmek/) Şimdi ise Asm üzerinde create edilmiş olan ve asm tarafından manage edilebilir durumda olan bir diskgroup’ u nasıl drop edebiliriz ona bakalım ;

Öncelikle hangi diskgroup larımız var ona bakalım ;

SQL> Column name format a20;
SQL> Column header_status format a20;
SQL> Column path format a30;
SQL> SELECT name, header_status, path FROM V$ASM_DISK;

NAME HEADER_STATUS PATH
——————– ——————– ——————————
CANDIDATE /dev/asmtest/asm004p1
CANDIDATE /dev/asmtest/asm003p1
REDO2_0000 MEMBER /dev/asmtest/asm007p1
REDO1_0000 MEMBER /dev/asmtest/asm006p1
ARCH1_0000 MEMBER /dev/asmtest/asm005p1
DATA2_0000 MEMBER /dev/asmtest/asm002p1
DATA1_0000 MEMBER /dev/asmtest/asm001p1

7 rows selected.

Bir diskgroup silerken opsiyonel olarak including content parametresini (defaultta contents bilgisi silinmez) kullanırsanız o disk group içerisindeki tüm file’ leri de silecektir. Drop etmeye çalıştığınız disk group içerisindeki bir file oracle tarafından kullanıyor ise o diskgroup’ u size drop ettirmeyecektir. Eğer diskgroup’ umuzu mount edemiyorsanız ancak drop etmek istiyorsanız da mutlaka force opsiyonunu kullanmanız gerekecektir. (force opsiyonunu kullanmadan önce mutlaka çok iyi düşünmenizi öneririm.)

ASM’ e assign edilmiş olan diskleri ASM_DISKGROUPS initial parametresinde de check edebiliriz;

SQL> sho parameter ASM_DISKGROUPS

NAME TYPE VALUE
—————————- ——— —————————–
asm_diskgroups string ARCH1, REDO1, REDO2, DATA2

Şimdi daha önceden ASM’ e atanmış olan /dev/asmtest/asm002p1 diskgroup’ unu drop etmeye çalışalım;

SQL> drop diskgroup DATA2;
Diskgroup dropped.

Şimdi disk grouplara tekrar bakalım ;

SQL> SELECT name, header_status, path FROM V$ASM_DISK;

NAME HEADER_STATUS PATH
——————– ——————– ——————————
FORMER /dev/asmtest/asm002p1
CANDIDATE /dev/asmtest/asm004p1
CANDIDATE /dev/asmtest/asm003p1
REDO2_0000 MEMBER /dev/asmtest/asm007p1
REDO1_0000 MEMBER /dev/asmtest/asm006p1
ARCH1_0000 MEMBER /dev/asmtest/asm005p1
DATA1_0000 MEMBER /dev/asmtest/asm001p1

7 rows selected.

Statusu former (daha önceden kullanılmış) olarak başarıyla drop olduğunu görebiliriz;

Aynı değişikliği ASM_DISKGROUPS initial parametresinde ancak restart dan görebilirsiniz. Restart edelim ;

Bir node’ da ;

[oragrid@testrac1 ~]$ sudo /u01/oragrid/grid/11.2.0.4/bin/crsctl stop cluster -all
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.crsd’ on ‘testrac1’
CRS-2790: Starting shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.oc4j’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.REDO1.dg’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.REDO2.dg’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.registry.acfs’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ract.db’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cvu’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER_SCAN2.lsnr’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER_SCAN3.lsnr’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.testrac1.vip’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER_SCAN3.lsnr’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.scan3.vip’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER_SCAN2.lsnr’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.scan2.vip’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cvu’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.REDO1.dg’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.REDO2.dg’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.registry.acfs’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.ract.db’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ARCH1.dg’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DATA1.dg’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.ARCH1.dg’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.testrac1.vip’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.scan3.vip’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.scan2.vip’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.crsd’ on ‘testrac2’
CRS-2790: Starting shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER_SCAN1.lsnr’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.REDO1.dg’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.REDO2.dg’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.registry.acfs’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ract.db’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.testrac2.vip’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER_SCAN1.lsnr’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.scan1.vip’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.REDO1.dg’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.REDO2.dg’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.registry.acfs’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.testrac2.vip’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.ract.db’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ARCH1.dg’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DATA1.dg’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.scan1.vip’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.ARCH1.dg’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.oc4j’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DATA1.dg’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DATA1.dg’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ons’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.ons’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.net1.network’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.net1.network’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2792: Shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on ‘testrac2’ has completed
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ons’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.ons’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.net1.network’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.net1.network’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2792: Shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on ‘testrac1’ has completed
CRS-2677: Stop of ‘ora.crsd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ctssd’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.evmd’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.crsd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ctssd’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.evmd’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.evmd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.evmd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.ctssd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cssd’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.ctssd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cssd’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cssd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.cssd’ on ‘testrac2’ succeeded

Her bir node ‘ da tek tek ;

[oragrid@testrac1 ~]$ sudo /u01/oragrid/grid/11.2.0.4/bin/crsctl stop has
CRS-2791: Starting shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.crf’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.mdnsd’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.drivers.acfs’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.crf’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.gipcd’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.mdnsd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.drivers.acfs’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.gipcd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.gpnpd’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.gpnpd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2793: Shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on ‘testrac1’ has completed
CRS-4133: Oracle High Availability Services has been stopped.

[oragrid@testrac2 ~]$ sudo /u01/oragrid/grid/11.2.0.4/bin/crsctl stop has
CRS-2791: Starting shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.drivers.acfs’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.mdnsd’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.crf’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.drivers.acfs’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.crf’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.gipcd’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.mdnsd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.gipcd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.gpnpd’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.gpnpd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2793: Shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on ‘testrac2’ has completed
CRS-4133: Oracle High Availability Services has been stopped.

Açarkende ;

Yine her iki node ‘ da da ;

[oragrid@testrac1 ~]$ sudo /u01/oragrid/grid/11.2.0.4/bin/crsctl start has
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.

[oragrid@testrac2 ~]$ sudo /u01/oragrid/grid/11.2.0.4/bin/crsctl start has
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.

Son olarak tek bir node ‘ da

[oragrid@testrac1 ~]$ sudo /u01/oragrid/grid/11.2.0.4/bin/crsctl start cluster -all
CRS-5702: Resource ‘ora.crsd’ is already running on ‘testrac2’
CRS-5702: Resource ‘ora.crsd’ is already running on ‘testrac1’

SQL> sho parameter ASM_DISKGROUPS

NAME TYPE VALUE
———————————— ———– ——————————
asm_diskgroups string ARCH1, REDO1, REDO2

Diski artık burda da görmüyoruz.

Şimdi başka bir case’ i kullanılan bir diskgroup’ u drop etmeye çalışalım ;

Testimiz için diskimizi hazırlayalım ;

SQL> CREATE DISKGROUP DATA2 EXTERNAL REDUNDANCY DISK ‘/dev/asmtest/asm002p1’
2 ATTRIBUTE ‘au_size’=’1M’,
3 ‘compatible.asm’ = ‘11.2’,
4 ‘compatible.rdbms’ = ‘11.2’,
5 ‘compatible.advm’ = ‘11.2’;
Diskgroup created.

Şimdi bu diske bir tbs create edelim ;

SQL> CREATE TABLESPACE DROP_TBS DATAFILE
2 ‘+DATA2’ SIZE 1G AUTOEXTEND OFF
3 LOGGING
4 EXTENT MANAGEMENT LOCAL AUTOALLOCATE
5 BLOCKSIZE 8K
6 SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO
7 FLASHBACK ON;
Tablespace created.

Tablo create edelim ;

SQL> create table test1 tablespace drop_tbs as select * from dba_tables ;
Table created.

Şimdi drop etmeye çalışalım ;

SQL> drop diskgroup DATA2;
drop diskgroup DATA2
*
ERROR at line 1:
ORA-15039: diskgroup not dropped
ORA-15053: diskgroup “DATA2” contains existing files

Bakalım hangi dosyalar varmış ;

SQL> column name format a15
SQL> column type format a18
SQL> select a.group_number, b.name, a.file_number, a.bytes, a.type from
2 V$ASM_FILE a, v$asm_diskgroup b
3 where a.group_number = b.group_number;

GROUP_NUMBER NAME FILE_NUMBER BYTES TYPE
———— ————— ———– ———- ——————
1 ARCH1 259 52429312 ONLINELOG
1 ARCH1 258 52429312 ONLINELOG
1 ARCH1 257 52429312 ONLINELOG
1 ARCH1 256 18497536 CONTROLFILE
1 ARCH1 260 52429312 ONLINELOG
2 DATA1 257 639639552 DATAFILE
2 DATA1 256 786440192 DATAFILE
2 DATA1 255 272756736 OCRFILE
2 DATA1 253 1536 ASMPARAMETERFILE
2 DATA1 258 47194112 DATAFILE
2 DATA1 259 5251072 DATAFILE
2 DATA1 260 18497536 CONTROLFILE
2 DATA1 261 52429312 ONLINELOG
2 DATA1 262 52429312 ONLINELOG
2 DATA1 263 20979712 TEMPFILE
2 DATA1 264 26222592 DATAFILE
2 DATA1 265 52429312 ONLINELOG
2 DATA1 266 52429312 ONLINELOG
2 DATA1 267 3584 PARAMETERFILE
3 DATA2 256 1073750016 DATAFILE

20 rows selected.

Bir tane datafile ‘imiz olduğunu görüyoruz. Bu diskgroup’ u drop etmeden önce bunu taşıyabilir veya gözden çıkarmış isek ;

SQL> drop diskgroup DATA2 including contents;
drop diskgroup DATA2 including contents
*
ERROR at line 1:
ORA-15039: diskgroup not dropped
ORA-15027: active use of diskgroup “DATA2” precludes its dismount

Aktif olarak kullanıldığı için dismount edemediğini söylüyor. Peki biz dismount edelim ;

SQL> alter diskgroup DATA2 dismount force ;
Diskgroup altered.

Mount edelim ;

SQL> alter diskgroup DATA2 mount force ;
Diskgroup altered.

Tekrar drop etmeyi deniyoruz ;

SQL> drop diskgroup DATA2 including contents;
Diskgroup dropped.

Aslında bu hatayı database’ i restart edip de çözebilirdik.

Şimdi oluşturduğumuz test1 tablosuna gitmeye çalışalım ;

SQL> select * from test1;
select * from test1
*
ERROR at line 1:
ORA-01115: IO error reading block from file (block # )
ORA-01110: data file 6: ‘+DATA2/ract/datafile/drop_tbs.256.879863445’
ORA-15078: ASM diskgroup was forcibly dismounted

Data kaybı yaşıyoruz drop_tbs’ imizi drop etmeye çalışalım ;

SQL> drop tablespace drop_tbs including contents and datafiles;
drop tablespace drop_tbs including contents and datafiles
*
ERROR at line 1:
ORA-01157: cannot identify/lock data file 6 – see DBWR trace file
ORA-01110: data file 6: ‘+DATA2/ract/datafile/drop_tbs.256.879863445’

Bundan sonraki kısmın bu konu ile direk alakası yok ama bunuda yapmış olalım ;

Önce kaybettiğimiz diskgroup içerisinde yer alan datafile ‘ i offline’ a çekiyoruz;

SQL> Alter database datafile ‘+DATA2/ract/datafile/drop_tbs.256.879863445’ offline drop ;
Database altered.

SQL> DROP TABLESPACE drop_tbs INCLUDING CONTENTS and datafiles ;
Tablespace dropped.

Artık normale döndük 🙂

Son olarak drop edilen disk group’ u eğer resource’ lardan da çıkartmaz iseniz srvctl ile database ‘ i yönetemezsiniz. Size ;

[oragrid@testrac1 ~]$ srvctl start database -d ract
PRCR-1079 : Failed to start resource ora.ract.db
CRS-5017: The resource action “ora.DATA2.dg start” encountered the following error:
ORA-15032: not all alterations performed
ORA-15017: diskgroup “DATA2” cannot be mounted

ORA-15063: ASM discovered an insufficient number of disks for diskgroup “DATA2”
. For details refer to “(:CLSN00107:)” in “/u01/gi/oragrid/grid/11.2.0.4/log/testrac2/agent/crsd/oraagent_oragrid/oraagent_oragrid.log”.

CRS-2674: Start of ‘ora.DATA2.dg’ on ‘testrac2’ failed
CRS-5017: The resource action “ora.DATA2.dg start” encountered the following error:
ORA-15032: not all alterations performed
ORA-15017: diskgroup “DATA2” cannot be mounted
ORA-15063: ASM discovered an insufficient number of disks for diskgroup “DATA2”
. For details refer to “(:CLSN00107:)” in “/u01/gi/oragrid/grid/11.2.0.4/log/testrac1/agent/crsd/oraagent_oragrid/oraagent_oragrid.log”.

CRS-2632: There are no more servers to try to place resource ‘ora.ract.db’ on that would satisfy its placement policy
CRS-2674: Start of ‘ora.DATA2.dg’ on ‘testrac1’ failed

Hatalarını alırsınız. DATA2 diskgroup’ unu resource’ lardan da çıkartalım ve servisleri tekrar kontrol edelim.

[oragrid@testrac1 ~]$ srvctl remove diskgroup -g DATA2 -f
[oragrid@testrac1 ~]$
[oragrid@testrac1 ~]$ sudo /u01/oragrid/grid/11.2.0.4/bin/crsctl stop cluster -all
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.crsd’ on ‘testrac1’
CRS-2790: Starting shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.oc4j’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER_SCAN3.lsnr’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cvu’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER_SCAN2.lsnr’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.REDO1.dg’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.REDO2.dg’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.registry.acfs’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ARCH1.dg’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DATA1.dg’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cvu’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.testrac1.vip’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER_SCAN3.lsnr’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.scan3.vip’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER_SCAN2.lsnr’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.scan2.vip’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.ARCH1.dg’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.REDO2.dg’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.REDO1.dg’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.registry.acfs’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.testrac1.vip’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.scan3.vip’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.scan2.vip’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.oc4j’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.crsd’ on ‘testrac2’
CRS-2790: Starting shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.REDO1.dg’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.REDO2.dg’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.registry.acfs’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ARCH1.dg’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.DATA1.dg’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER_SCAN1.lsnr’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER_SCAN1.lsnr’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.scan1.vip’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.testrac2.vip’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.REDO2.dg’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.ARCH1.dg’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.REDO1.dg’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.registry.acfs’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.testrac2.vip’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.scan1.vip’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DATA1.dg’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.DATA1.dg’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ons’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.ons’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.net1.network’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.net1.network’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2792: Shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on ‘testrac2’ has completed
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ons’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.ons’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.net1.network’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.net1.network’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2792: Shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on ‘testrac1’ has completed
CRS-2677: Stop of ‘ora.crsd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ctssd’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.evmd’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.crsd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.ctssd’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.evmd’ on ‘testrac1’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.asm’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.evmd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.evmd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac2’
CRS-2677: Stop of ‘ora.ctssd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.ctssd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cssd’ on ‘testrac2’
CRS-2673: Attempting to stop ‘ora.cssd’ on ‘testrac1’
CRS-2677: Stop of ‘ora.cssd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2677: Stop of ‘ora.cssd’ on ‘testrac1’ succeeded

Start edelim ;

[oragrid@testrac1 ~]$ sudo /u01/oragrid/grid/11.2.0.4/bin/crsctl start cluster -all
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.cssdmonitor’ on ‘testrac1’
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.cssdmonitor’ on ‘testrac2’
CRS-2676: Start of ‘ora.cssdmonitor’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.cssd’ on ‘testrac1’
CRS-2676: Start of ‘ora.cssdmonitor’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.diskmon’ on ‘testrac1’
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.cssd’ on ‘testrac2’
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.diskmon’ on ‘testrac2’
CRS-2676: Start of ‘ora.diskmon’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2676: Start of ‘ora.diskmon’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2676: Start of ‘ora.cssd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2676: Start of ‘ora.cssd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.ctssd’ on ‘testrac2’
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac2’
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.ctssd’ on ‘testrac1’
CRS-2676: Start of ‘ora.ctssd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.evmd’ on ‘testrac2’
CRS-2676: Start of ‘ora.ctssd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.evmd’ on ‘testrac1’
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac1’
CRS-2676: Start of ‘ora.evmd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2676: Start of ‘ora.evmd’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2676: Start of ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.asm’ on ‘testrac2’
CRS-2676: Start of ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.asm’ on ‘testrac1’
CRS-2676: Start of ‘ora.asm’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.crsd’ on ‘testrac2’
CRS-2676: Start of ‘ora.crsd’ on ‘testrac2’ succeeded
CRS-2676: Start of ‘ora.asm’ on ‘testrac1’ succeeded
CRS-2672: Attempting to start ‘ora.crsd’ on ‘testrac1’
CRS-2676: Start of ‘ora.crsd’ on ‘testrac1’ succeeded
[oragrid@testrac1 ~]$

Test içinde test yapmmış gibi olduk ama açıklayıcı oldu diye düşünüyorum. Yapısı gereği tüm drop işlemlerini yapmadan önce bir kez daha düşünmek her zaman faydalı olacaktır.

Be Sociable, Share!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


− bir = 7