CRS-2640: Required resource ‘STRING’ is missing

Genelde bir diskrgroup’ u drop edildiğinde her ne kadar resource group’ dan çıkartsanız bile srvctl komutu ile database’ i kapatıp açmaya çalıştığınız da ;

[oragrid@Redhat70 ~]$ /u01/oragrid/grid/11cR2/bin/srvctl start database -d ractest
PRCR-1079 : Failed to start resource ora.ractest.db
CRS-2640: Required resource ‘ora.DATA_0000.dg’ is missing.

Hatasını alabilirsiniz. Burda yapılacak şey aslında diskgorup ‘ u önce disable edip sonrasında remove etmeye çalışalım;

[oracle@Redhat70 ~]$ srvctl disable diskgroup -g ora.DATA_0000.dg
PRCR-1031 : Resource attribute NAME value ora.ORA.DATA_0000.DG.dg is not valid

[oracle@Redhat70 ~]$ srvctl remove diskgroup -g DATA_0000 -f
PRCA-1000 : ASM Disk Group DATA_0000 does not exist
PRCR-1001 : Resource ora.DATA_0000.dg does not exist

[oracle@Redhat70 ~]$ /u01/oragrid/grid/11cR2/bin/crsctl status resource ora.DATA_0000.dg
CRS-2613: Could not find resource ‘ora.DATA_0000.dg’.

İlgili diskgroup zaten drop edilmiş oldıuğu için çalıştırdığımız tüm komutlar hata aldı. Son olarak oracle userı ile database ‘imizi modify edip şu anda geçerli olan disklerimizi set edelim ;

[oracle@Redhat70 ~]$ srvctl modify database -d ractest -a “REDO02,ARCH01,REDO01,DATA2”

Şimdi tekrar start etmeyi deneyelim ;

[oracle@Redhat70 ~]$ srvctl start database -d ractest
[oracle@Redhat70 ~]$ ps -ef | grep smon
root 10468 1 6 15:43 ? 00:31:51 /u01/oragrid/grid/11cR2/bin/osysmond.bin
oragrid 11140 1 0 15:43 ? 00:00:00 asm_smon_+ASM1
oracle 21801 1 0 23:20 ? 00:00:00 ora_smon_ractest1
oracle 22326 18673 0 23:21 pts/2 00:00:00 grep smon
[oracle@Redhat70 ~]$

Database’ imiz sorunsuz olarak start olmuş oldu.

Be Sociable, Share!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


8 × beş =