Oracle 12c – Rman ile Container/Pluggable Db’ lerin Backup’ ını Almak

Öncelikle nasıl ve hangi detayda backup alabiliyoruz, container ve pluggable database’ lerin backuplarını ayrı ayrı veya tek bir scriptte alabiliyormuyuz ona bakalım.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki senaryolar yardımıyla anlatmayı planlıyorum. Sık karşılaşılabilecek senaryoları eklemeye çalıştım;

• Full database backup
• Full pluggable database backup (veya tüm pluggable db’ lerin full backupını almak);
• Root database’ inin backupı
• Sadece archivelogların backupını almak için
• Bir pluggable database’ e ait olan tablespace’ in backupı ;
• Pluggable database’ e ait olan bir tablespace’ e ait datafile’ in backupını almak

Continue reading

Oracle 12c – Pluggable Database Nasıl Rename Edilir

Container database içerisinde oluşturulmuş olan pluggable database’ leri sonrasında rename etmek istersek nasıl yapabilirizi örnekle açıklamaya çalışalım.

Öncelikle container database’ e connect oluyoruz.

[oracle@Redhat70 ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Thu Aug 20 13:46:09 2015
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 – 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

SQL> select name from v$pdbs;

NAME
——————————
PDB$SEED
T1_PLUG1_DB
T1_PLUG2_DB
T1_PLUG3_DB

Bizim örneğimiz de T1_PLUG1_DB pluggable database’ inin ismini PLUG1_DB olarak güncellemeye çalışalım ;

İlgili pluggable database üzerinde çalışmak için ;
Continue reading

Oracle 12c New Features : Partial Indexes

Oracle 12c ile birlikte partition tablolarda “indexing off” ve “indexing partial” clause ile indexleri sadece istemiş olduğumuz partitionlar üzerine create edebiliriz. Oracle 12c öncesinde partition tablolarda index create ederken local veya global olmak üzere 2 farklı şekilde index create edebiliyorduk. Artık partial index create edebilir durumdayız. İndex create ederken indexing off opsiyonu ile index create etmek demek ilgili partition üzerinde index create etmemek anlamına gelmektedir.

Sadece ilgilendiğimiz partitiona index create etmek opsiyonunu ne işimize yarar diye düşündüğümüz de ilk aklıma gelen nedeni, çok büyük tabloları partitionladığınız da sadece üzerinde çalışacağınız partitionlara index create ederek zamandan ciddi tasarruf edebilirsiniz.

Her zamanki gibi bir örnekle durumu açıklamaya çalışalım.

Bir partition tablo create edelim;

===> CREATE TABLE kamil.test_range
(id NUMBER(10),
name varchar2(10),
create_date date)
PARTITION BY RANGE(create_date)
INTERVAL( NUMTODSINTERVAL(1,’DAY’))
(PARTITION P1 VALUES LESS THAN (TO_DATE(’01-01-2000′, ‘DD-MM-YYYY’)))
Table created.
Continue reading