Oracle 12c – Pluggable Database Nasıl Rename Edilir

Container database içerisinde oluşturulmuş olan pluggable database’ leri sonrasında rename etmek istersek nasıl yapabilirizi örnekle açıklamaya çalışalım.

Öncelikle container database’ e connect oluyoruz.

[oracle@Redhat70 ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Thu Aug 20 13:46:09 2015
Copyright (c) 1982, 2014, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 – 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

SQL> select name from v$pdbs;

NAME
——————————
PDB$SEED
T1_PLUG1_DB
T1_PLUG2_DB
T1_PLUG3_DB

Bizim örneğimiz de T1_PLUG1_DB pluggable database’ inin ismini PLUG1_DB olarak güncellemeye çalışalım ;

İlgili pluggable database üzerinde çalışmak için ;
Continue reading

12c – Container ve Pluggable Database Startup – Shutdown Aşamaları

12c ile tanışmış olduğumuz Multitenant yapı sonrasında daha öncesinde bildiğimiz o klasik database kapatıp açma komutlarınında ciddi bir takım değişimler olmuş oldu. Start ve shutdown etme olayını burda iki aşamalı olarak düşünebiliriz. Yani container database’ i kapatıp açmak farklı pluggable database’ leri kapatıp açmak farklı bir konudur.

Container database ‘ i nasıl kapatıp açabileceğimiz den anlatmaya başlayalım.

Container database opsiyonu ile kurulan bir database’ e localdan direkt olarak sqlplus ile bağlandığınız da aslında container db’ ye bağlanmış olursunuz.

Continue reading

12c New Features : Pluggable Database Restore – Recover

Aslında bu yazıyıda bir anlamda new features olarak düşünebiliriz. Sonuçda container database 12c ile birlikte geldi. 12c öncesindeki versiyonlarda standalone database yapısı olduğundan her bir database için ayrı bir backup alır ve o backup’ ı kullanarakda yine o database için restore işlemlerimizi yapıyoruz. 12c ile bilirkte yapı RMAN tarafında biraz değişti. Örneğin bir container database’ iniz ve altında bir sürü pluggable database’leriniz olduğunu düşünürsek burda sadece container database’ in backupını alıp sonrasında bu backup içerisinden istenilen pluggable database’ i restore edebilirsiniz. Yani sizin bir container db altında 10 tane ppluggable db’ iniz varsa her biri için ayrıca backup almanız gerekmiyor. İsterseniz tabi ayrı ayrı da alabilirisiniz.

Container database’ in backupı alındığında burada kullanılan pluggable database’ lerden bir tanesini nasıl restore edebiliriz ona bakalım ;

Spfile ve controlfile container bazında olduğu için onları sonrasında anlatıyor oluruz. Şimdi databafile’ lerden başlayarak testimizi yapmaya çalışalım ;

Restore testi yapacağımız database’ i mount moda alıyoruz;

SQL> alter session set container=pdbt11;
Session altered.

SQL> shu immediate
Pluggable Database closed.

SQL> select name,dbid,open_mode from v$pdbs where name =’PDBT11′;
NAME DBID OPEN_MODE
—————————— ———- ———-
PDBT11 87534229 MOUNTED
Continue reading