12c New Fetures : Read Any Table Yetkisi Kullanımı

Oracle 12c versiyonu ile birlikte gelen read any table yetkisinin neyi ifade ettiğinden ve daha önceki versiyonlarda sıkça kullandığımız Select any table yetkisinden ne farkı olduğunu anlatmaya çalışacağım.

11g ve daha önceki versiyonlarda kullandığımız (12c versiyonu ile de kullanmaya devam ediyoruz bu arada) Select any table yetkisini bir kullanıcıya verdiğimiz de aslında o kullanıcının select attığı tabloyu LOCK edebilme yetkisini de vermiş oluyoruz. Kullanıcı aslında bunu iki şekilde sahip olmuş oluyor. Test edelim ;

Test1 adında yeni bir user create edip sadece bir tabloya select yetkisi verip neleri yapabildiğine bakalım.

===> create user test1 identified by test1
User created.
===> grant connect to test1
Grant complete.
===> grant select on kamil.test_table to test1
Grant complete.

Test tablomuzu bu user ile lock etmeye çalışalım (lock koymaya çalışalım);
Continue reading