ASM’ e Yeni Bir Diskgroup Ekleme

ASM’ e yeni bir diskgroup Ekleme ;

Yeni bir disk eklemek için kullanabileeğimiz olan (statusu candidate) disklerimizi listemek için ;

SQL> Column name format a20;
SQL> Column header_status format a20;
SQL> Column path format a30;
SQL> SELECT name, header_status, path FROM V$ASM_DISK;

NAME HEADER_STATUS PATH
——————– ——————– ——————————
FORMER /dev/mapper/rac-asm002p1
CANDIDATE /dev/mapper/rac-asm004p1
CANDIDATE /dev/mapper/rac-asm003p1
REDO2_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm007p1
REDO1_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm006p1
ARCH1_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm005p1
DATA1_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm001p1

7 rows selected.

sorgusundan faydalanabiliriz.

/dev/mapper/rac-asm002p1 id’ li diskimizi ASM altında ayri bir disk group olarak tanımlayalım.

SQL> CREATE DISKGROUP DATA2 EXTERNAL REDUNDANCY DISK ‘/dev/mapper/rac-asm002p1’
2 ATTRIBUTE ‘au_size’=’1M’,
3 ‘compatible.asm’ = ‘11.2’,
4 ‘compatible.rdbms’ = ‘11.2’,
5 ‘compatible.advm’ = ‘11.2’;
Diskgroup created.
Continue reading