ASM’ e Yeni Bir Diskgroup Ekleme

ASM’ e yeni bir diskgroup Ekleme ;

Yeni bir disk eklemek için kullanabileeğimiz olan (statusu candidate) disklerimizi listemek için ;

SQL> Column name format a20;
SQL> Column header_status format a20;
SQL> Column path format a30;
SQL> SELECT name, header_status, path FROM V$ASM_DISK;

NAME HEADER_STATUS PATH
——————– ——————– ——————————
FORMER /dev/mapper/rac-asm002p1
CANDIDATE /dev/mapper/rac-asm004p1
CANDIDATE /dev/mapper/rac-asm003p1
REDO2_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm007p1
REDO1_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm006p1
ARCH1_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm005p1
DATA1_0000 MEMBER /dev/mapper/rac-asm001p1

7 rows selected.

sorgusundan faydalanabiliriz.

/dev/mapper/rac-asm002p1 id’ li diskimizi ASM altında ayri bir disk group olarak tanımlayalım.

SQL> CREATE DISKGROUP DATA2 EXTERNAL REDUNDANCY DISK ‘/dev/mapper/rac-asm002p1’
2 ATTRIBUTE ‘au_size’=’1M’,
3 ‘compatible.asm’ = ‘11.2’,
4 ‘compatible.rdbms’ = ‘11.2’,
5 ‘compatible.advm’ = ‘11.2’;
Diskgroup created.
Continue reading

ASM Dışında Bir Lokasyona Eklenen Datafile’ in ASM İçerisine Alınması

Normalde RAC olan bir sistemde tüm datafile’ lerin ASM içerisinde olması gerekir. Ancak yanlışlıkla ASM dışına dbf eklenmesi durumunda, eklenen bu datafile ‘in tekrar dan ASM içerisine alınması için ne yapılması gerektiğini anlatacağım;

ASM kullanılan sistemlerde dbf eklerken zaman zaman yapılan hata asm disk group’ unu yazarken başına + yazmadan datafile eklemeye çalışmaktır;

ALTER TABLESPACE TBS_DATA ADD DATAFILE ‘DATA’ SIZE 30G AUTOEXTEND OFF;

Yukarıdaki şekilde dbf eklendiğinde eklenen bu datafile OH altında /dbs altına create edilecektir. Kontrol edelim ;
Continue reading