ddl_lock_timeout parametresi hakkında

Oracle 11g öncesinde eğer bir tablo üzerinde bir DML komutu çalıştırılmış ve transaction sonlanmadan önce başka bir session tarafından yine bu tablo üzerinde bir DDL komutu çalıştırdığınızda oracle hiç beklemeden size “ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified or timeout expired” hatasını veriyor idi. Defaultta bu durum aslında 11g’ dede aynısı, test edelim ;

Üzerinde test yapabilmemiz için bir tane tablo create ediyoruz ;

SQL> create table k1 as select * from dba_tables
Table created.

Şimdi bu tablo üzerinden bir DML komutu çalıştırıp başka bir sessiondan DDL çalıştımayı deneyelim;
Continue reading