ASM Dışında Bir Lokasyona Eklenen Datafile’ in ASM İçerisine Alınması

Normalde RAC olan bir sistemde tüm datafile’ lerin ASM içerisinde olması gerekir. Ancak yanlışlıkla ASM dışına dbf eklenmesi durumunda, eklenen bu datafile ‘in tekrar dan ASM içerisine alınması için ne yapılması gerektiğini anlatacağım;

ASM kullanılan sistemlerde dbf eklerken zaman zaman yapılan hata asm disk group’ unu yazarken başına + yazmadan datafile eklemeye çalışmaktır;

ALTER TABLESPACE TBS_DATA ADD DATAFILE ‘DATA’ SIZE 30G AUTOEXTEND OFF;

Yukarıdaki şekilde dbf eklendiğinde eklenen bu datafile OH altında /dbs altına create edilecektir. Kontrol edelim ;
Continue reading