Sequencelerle İlgili Birkaç Not …

Sequence’ ler için sayaç tabloları denilebilir. Sequence’ ler sizin belirlediğiniz bir noktadan istediğiniz oranda bir artış hızıyla, istediğiniz bir değere kadar sayı üretirler.

Create sequence komutunun full syntax’ ı ;

CREATE SEQUENCE [schema.]sequencename

[INCREMENT BY number]

[START WITH number]

[MAXVALUE number | NOMAXVALUE]

[MINVALUE number | NOMINVALUE]

[CYCLE | NOCYCLE]

[CACHE number | NOCACHE]

[ORDER | NOORDER] ;

Increment by ; Alınacak olan sıra numarasının kaçar kaçar artacağını ifade eder.

Start With ; İlk alacağı değerin ne olacağını ifade eder.

Maxvalue ; En son hangi sayıya kadar değer üretileceğini ifade eder.

Minvalue ; Max değere ulaşıldıkdan sonra başlanılacak olan değeri ifade eder (Eğer cycle create edilmiş ise). Create edilme aşamasında Start with ile başlanılır. Start with min value’ den daha az olamaz.

Cycle ; Maxvalue değerine ulaşıldıkdan sonra tekrar başa dönülüp dönülmeyeceğini ifade eder. (Maxvalue değerine ulaşıldığında, minvalue’ den başlayarak değer üretmeye devam edileceğinden duplica kayıtlar oluşacaktır.)

Cache ; Performans için önemlidir. Defaultda 20 değeri otomatik olarak cacheleyerek üretir. Değer artırılabilir. (Deneyimler gösteriyorki default değeri yeterli olmamaktadır, sizin uygulamanız saniyede 10 kere sequenceden değer select ediyor ise, bu değeri 50000 olarak set edebilirsiniz. Bunu kullanmakdan çekinmeyin)

Order ; Cluster databaseler ile ilgilidir. Order cluster içindeki bütün instance’ larda sequence’ in sırayla artması için zorlar.

Sequence’ ler sadece pozitif yönlü değil azalan bir seyirdede sayı üretebilirler, increment by kısmına -1 veya eksi herhangi bir değer girildiğinde azalan şeklinde sayı üretirler.

Sequence’ in en son hangi sayıyı ürettiğini görmek için;

SELECT seq14.currval FROM dual;

Sequence’ in üreteceği bir sonraki değeri görmek için;

SELECT seq14.nextval FROM dual;

(bu komut sequence’ den bir kaydı select ettiği için

Cache opsiyonu ile ilgili önemli bir not ; Cache değeri kaç ise sequence’ i çağırdığınız da o kadar sıra nosunu alıp cache’ e çıkartıyor ve kullanım için hazır halde bekletiyor. Bu esnada sistemde yaşanacak olan herhangi bir shutdown/startup durumu olursa cache’ lenmiş olan sıra numaralarını kaybedersiniz. Dolayısıyla aralarda olamayan sıra noları ile karşılaşırsanız sebeblerinden biri bu olacaktır. (bir diğer sebebi ilgili sequence nextval ile dual tablosu kullanılarak select edilmiş olabilir)

Sequence’i create ettikden sonra alter sequence komutu ile bazı opsiyonlarını değiştirebilirisiniz. Syntax’ ı  aşağdıaki gibidir ;

ALTER SEQUENCE sequencename

[INCREMENT BY number]

[START WITH number]

[MAXVALUE number | NOMAXVALUE]

[MINVALUE number | NOMINVALUE]

[CYCLE | NOCYCLE]

[CACHE number | NOCACHE]

[ORDER | NOORDER] ;

Bikaç örnek ;

— increment değerini değiştirmek için ;

alter sequence seq14 increment by 5 ;

— max value değerini değiştirmek için ;

alter sequence seq14 maxvalue 3000

— max value değerini değiştirmek için ;

alter sequence seq14 minvalue 5

— cycle / nocycle değerini değiştirmek için ;

alter sequence seq14 cycle

— cache değerini değiştirmek için ;

alter sequence seq14 cache 100

— order  – noorder değerini değiştirmek için ;

alter sequence seq14 noorder

Start with değeri değiştirilemez. Sequence’ i restart etmenin yolu drop-create etmektir.

Sequence’ leri bir alana otomatik olarak unique değer atamak için de insert scriptlerinde kullanabilirsiniz ;

INSERT INTO seq_test_table 
(id, name)
VALUES
(seq14.NEXTVAL, ‘deneme’);

Sequence’ i drop etmek için;

Drop sequence seq14 ;

Sequence’ leriniz ile ilgili tüm detay bilgileri user/dba_sequence tablosundan select edebilirsiniz.

SELECT *

FROM dba_sequences

where sequence_name = ‘SEQ14’

Sequence’ ler ile ilgili alabileceğiniz hata mesajları ;

/* ora-04004 */

CREATE SEQUENCE seq10

INCREMENT BY 1

START WITH  10

MAXVALUE 100

MINVALUE 100

NOCYCLE

CACHE 20

ORDER

Error at line 1

ORA-04004: MINVALUE must be less than MAXVALUE

Bu hata min value değerinin maxvalue ye eşit veya büyük olduğunda alınır. Bu iki değerden biri düzeltilip tekrar çalıştırılmalıdır.

/* ora-04006 */
CREATE SEQUENCE seq11

INCREMENT BY 1

START WITH  10

MAXVALUE 100

MINVALUE 11

NOCYCLE

CACHE 20

ORDER

Error at line 1

ORA-04006: START WITH cannot be less than MINVALUE

Bu hata start with değerinin min value’ dan küçük olarak verildiği durumda alınır.

Start with veya min value değerini kontrol edip, start with değerini min value’ dan daha küçük olmayacak şekilde düzeltip tekrar deneyiniz.

/* ora-08002 */
select seq12.currval from dual

       *

Error at line 1

ORA-08002: sequence SEQ12.CURRVAL is not yet defined in this session

Bu hata mesajı daha önce create edilmiş olmasına rağmen henüz hiç kullanılmamış olan bir sequence’ sin current değerinin öğrenilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Önce ;

select seq12.nextval from dual ;

sonrasında

select seq12.currval from dual ;

çalıştırıldığında hata vermeyecektir.

/* ora-08004 */

select seq13.nextval from dual

*

Error at line 0

ORA-08004: sequence seq13.NEXTVAL exceeds MAXVALUE and cannot be instantiated

Bu hata sequence create edilirken verilen maxvalue değerine ulaşıldığını göstermektedir. Bu değer aşağıdaki script ile maxvalue değerinin artırılması ile çözümlenebilir (veya sequence drop edilip kaldığı yerden başlayacak şekilde tekrar cretae edilebilir)

ALTER SEQUENCE seq13 maxvalue 20;

/* ora-02283 */

alter sequence seq14 start with 11

Error at line 1

ORA-02283: cannot alter starting sequence number

Start with değeri alter edilemez. (sonradan değiştirilemez)

Be Sociable, Share!

One comment

  1. Seguencelerle ilgili birkaç not demişsiniz ama tüm detaylarıyla açıklamışsınız, güzel bir paylaşım olmuş 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


7 × = elli altı