Listener Service’ inin Default Portunu – Adını Değiştirme

Listener service’ inin default portu 1521 dir. Default 1521 port kullanımı güvenlik açığı olarak değerlendirildiğinden dolayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Farklı bir port atama işlemi son derece kolaydır. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Birincisi $ORACLE_HOME/network/admin altında bulunan listener.ora dosyasını editleyip buradaki port bilgisini manuel değiştirebilirsiniz.

Listener.ora dosyası içeriği ;
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.100)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
)
)

Listener service’ inin portunu değiştirdikden sonra stop – start etmeniz değişikliğin uygulanması için yeterli olacaktır. (stop etmek için = lsnrctl stop, start etmek için = lsnrctl start )

Service değişikliğinden sonra unutulmaması gereken ikinci adım; tnsnames.ora dosyasında listener port değişikliği yapılan instance’ ın tns bilgilerindeki port’ unda yenisi ile değiştirilmesi gerektiğidir.

Tnsnames.ora içeriği ;
PROD =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.100)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = PROD)
)
)

Port değişikliği için kullanabileceğiniz ikinci yöntem ise netca dır. Burada var olan listener servicini editleyerek
Listener Configurtiın ==> Reconfigure ==> Editlemek İstediğiniz listenerı seçerek ==> Selected Protocols TCP ==> Use Another Port Kısmından istediğiniz port numarasını verebilirsiniz.

Siz bu işlemleri yaparken oracle aslında arka tarafda ilk yöntemde anlatmış olduğumuz şekilde gerekli değişikliği listener.ora dosyasına yazıyor olacaktır.

Listener servisinin adını değiştirmek istediğinizde ise; yine aynı şekilde listener.ora dosyasını editleyleyerek , aşağıdaki gibi adını da değiştirebilirsiniz.

LISTENER_PROD =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.1.100)(PORT = 1999))
)
)

Yaptığımız bu son değişikliklerden sonra artık listener servini stop – start ederken aşağıdaki komutları kullanarak yapıyor olacağız;

Kapatırken ; lsnrctl stop listener_prod
Açarken ; lsnrctl start listener_prod

C:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\OPatch>lsnrctl stop listener_prod
LSNRCTL for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 – Production on 29-JAN-2012 11:55:07
Copyright (c) 1991, 2010, Oracle. All rights reserved.
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.100)(PORT=1521)))
The command completed successfully

C:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\OPatch>lsnrctl start listener_prod
LSNRCTL for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 – Production on 29-JAN-2012 11:55:13
Copyright (c) 1991, 2010, Oracle. All rights reserved.
Starting tnslsnr: please wait…
Failed to open service , error 1060.
TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 – Production
System parameter file is c:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\network\admin\listener.ora
Log messages written to c:\oracle\diag\tnslsnr\khome\listener_prod\alert\log.xml
Listening on: (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.1.100)(PORT=1521)))
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.100)(PORT=1521 )))
STATUS of the LISTENER
————————
Alias listener_prod
Version TNSLSNR for 32-bit Windows: Version 11.2.0.1.0 – Produ
ction
Start Date 29-JAN-2012 11:55:15
Uptime 0 days 0 hr. 0 min. 1 sec
Trace Level off
Security ON: Local OS Authentication
SNMP OFF
Listener Parameter File c:\oracle\product\11.2.0\dbhome_1\network\admin\listener.ora
Listener Log File c:\oracle\diag\tnslsnr\khome\listener_prod\alert\log.xml
Listening Endpoints Summary…
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.1.100)(PORT=1521)))
The listener supports no services
The command completed successfully

Son olarak konu bütünlüğü sağlamak adına listener servisine nasıl password konulacağından
http://www.kamilturkyilmaz.com/2011/08/07/listener-service%E2%80%99-ine-sifre-atama/
yazımda nahsetmiştim.

Be Sociable, Share!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


yedi × = 49