Tek Komutla Dataguard Kurulumu

Primary ve Standby sunucuları üzerinde yapılacak olan basit bir takım değişikliklerden sonra aslında sadece tek bir komutla standby database kurabilirsiniz.

Bahsetmiş olduğumuz komutu çalıştırmadan önce primary ve standby sunucularındaki tns ve listener dosyalarındaki aşağıdaki değişiklikler yapılır ;

1. Primary sunucunun tns dosyasına stby olacak db’ nin satırları eklenir ;

ORATEST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Node1)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = oratest)
)
)

ORATESTSTBY =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Node2)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = oratests)
)
)

2. standby sunucuya listener.ora eklenir ve start edilir. (primary db ‘ deki tns ve listener.ora stby sunucuya atılır ve orda edit edilir)

LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Node2)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
)
)

ADR_BASE_LISTENER = /u01/oracle

SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC=
(GLOBAL_DBNAME=oratests)
(ORACLE_HOME=/u01/oracle/db/11.2.0)
(SID_NAME=oratests)
)
)

3. Primary sunucudaki orapwd ve init file stby sunucuya atılır,

4. Stby sunucudaki adump, archive lokasyonları db_unique_name olacak şekilde yeni folderlar create edilir.

mkdir -p /u01/oracle/admin/oratests/adump
mkdir -p /oradata/oratests/archive

5 . Primary databse’ inde aşağıdaki parametreler set edilir ;

SQL> alter system set db_file_name_convert=’oratest’,’oratests’ scope=spfile ;
System altered.
SQL> alter system set log_file_name_convert=’oratest’,’oratests’ scope=spfile ;
System altered.

6. Aşağıdaki komut çalıştırılır ;

rman
connect target sys/Es34_dba@oratest;
connect auxiliary sys/Es34_dba@orateststby;

run {
allocate channel prmy1 type disk;
allocate channel prmy2 type disk;
allocate channel prmy3 type disk;
allocate channel prmy4 type disk;
allocate channel prmy5 type disk;
allocate channel prmy6 type disk;
allocate channel prmy7 type disk;
allocate channel prmy8 type disk;
allocate channel prmy9 type disk;
allocate channel prmy10 type disk;
allocate auxiliary channel stby1 type disk;
duplicate target database for standby from active database spfile
parameter_value_convert ‘oratest’,’oratests’
set ‘db_unique_name’=’oratests’
set control_files=’/oradata/oratest/ct/control.ctl’,’/oradata/oratest/ct/control02.ctl’
set db_create_file_dest=’/u01/oracle/fast_recovery_area’
set log_archive_config=’dg_config=(oratest,oratests)’
set db_recovery_file_dest=’/oradata/oratest/arch’
set DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=’10G’
set log_archive_max_processes=’10’
set fal_client=’oratests’
set fal_server=’oratest’
set standby_file_management=’AUTO’
set log_archive_dest_2=’service=oratest LGWR ASYNC valid_for=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=oratest’;
sql channel prmy1 “alter system set log_archive_config=”dg_config=(oratest,oratests)””;
sql channel prmy1 “alter system set log_archive_dest_2=”service=orateststby LGWR ASYNC valid_for=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=oratests””;
sql channel prmy1 “alter system set log_archive_dest_state_2=ENABLE”;
sql channel prmy1 “alter system set log_archive_max_processes=10”;
sql channel prmy1 “alter system set fal_client=oratest”;
sql channel prmy1 “alter system set fal_server=oratests”;
sql channel prmy1 “alter system set standby_file_management=AUTO”;
sql channel prmy1 “alter system archive log current”;
allocate auxiliary channel stby type disk;
sql channel stby “alter database recover managed standby database disconnect from session “;
}

RMAN> run {
2> allocate channel prmy1 type disk;
3> allocate channel prmy2 type disk;
4> allocate channel prmy3 type disk;
5> allocate channel prmy4 type disk;
6> allocate channel prmy5 type disk;
7> allocate channel prmy6 type disk;
8> allocate channel prmy7 type disk;
9> allocate channel prmy8 type disk;
10> allocate channel prmy9 type disk;
11> allocate channel prmy10 type disk;
12> allocate auxiliary channel stby1 type disk;
13> duplicate target database for standby from active database spfile
14> parameter_value_convert ‘oratest’,’oratests’
15> set ‘db_unique_name’=’oratests’
16> set control_files=’/oradata/oratest/ct/control.ctl’,’/oradata/oratest/ct/control02.ctl’
17> set db_create_file_dest=’/u01/oracle/fast_recovery_area’
18> set log_archive_config=’dg_config=(oratest,oratests)’
19> set db_recovery_file_dest=’/oradata/oratest/archive’
20> set DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE=’10G’
21> set log_archive_max_processes=’10’
22> set fal_client=’oratests’
23> set fal_server=’oratest’
24> set standby_file_management=’AUTO’
25> set log_archive_dest_2=’service=oratest LGWR ASYNC valid_for=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=oratest’;
26> sql channel prmy1 “alter system set log_archive_config=”dg_config=(oratest,oratests)””;
27> sql channel prmy1 “alter system set log_archive_dest_2=”service=orateststby LGWR ASYNC valid_for=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=oratests””;
28> sql channel prmy1 “alter system set log_archive_dest_state_2=ENABLE”;
29> sql channel prmy1 “alter system set log_archive_max_processes=10”;
30> sql channel prmy1 “alter system set fal_client=oratest”;
31> sql channel prmy1 “alter system set fal_server=oratests”;
32> sql channel prmy1 “alter system set standby_file_management=AUTO”;
33> sql channel prmy1 “alter system archive log current”;
34> allocate auxiliary channel stby type disk;
35> sql channel stby “alter database recover managed standby database disconnect from session “;
36> }

using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: prmy1
channel prmy1: SID=1154 device type=DISK

allocated channel: prmy2
channel prmy2: SID=589 device type=DISK

allocated channel: prmy3
channel prmy3: SID=1151 device type=DISK

allocated channel: prmy4
channel prmy4: SID=1723 device type=DISK

allocated channel: prmy5
channel prmy5: SID=21 device type=DISK

allocated channel: prmy6
channel prmy6: SID=588 device type=DISK

allocated channel: prmy7
channel prmy7: SID=1153 device type=DISK

allocated channel: prmy8
channel prmy8: SID=1721 device type=DISK

allocated channel: prmy9
channel prmy9: SID=7 device type=DISK

allocated channel: prmy10
channel prmy10: SID=1155 device type=DISK

allocated channel: stby1
channel stby1: SID=1705 device type=DISK

Starting Duplicate Db at 05-OCT-14

contents of Memory Script:
{
backup as copy reuse
targetfile ‘/u01/oracle/db/11.2.0/dbs/orapworatest’ auxiliary format
‘/u01/oracle/db/11.2.0/dbs/orapworatest’ targetfile
‘/u01/oracle/db/11.2.0/dbs/spfileoratest.ora’ auxiliary format
‘/u01/oracle/db/11.2.0/dbs/spfileoratest.ora’ ;
sql clone “alter system set spfile= ”/u01/oracle/db/11.2.0/dbs/spfileoratest.ora””;
}
executing Memory Script

Starting backup at 05-OCT-14
Finished backup at 05-OCT-14

sql statement: alter system set spfile= ”/u01/oracle/db/11.2.0/dbs/spfileoratest.ora”

contents of Memory Script:
{
sql clone “alter system set audit_file_dest =
”/u01/oracle/admin/oratests/adump” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set dispatchers =
”(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=oratestsXDB)” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set log_archive_dest_1 =
”LOCATION=/oradata/oratests/archive/” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set log_archive_format =
”oratests_t_%t_%s_%r.arc” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set db_unique_name =
”oratests” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set control_files =
”/oradata/oratest/ct/control.ctl”, ”/oradata/oratest/ct/control02.ctl” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set db_create_file_dest =
”/u01/oracle/fast_recovery_area” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set log_archive_config =
”dg_config=(oratest,oratests)” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set db_recovery_file_dest =
”/oradata/oratest/archive” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE =
10G comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set log_archive_max_processes =
10 comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set fal_client =
”oratests” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set fal_server =
”oratest” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set standby_file_management =
”AUTO” comment=
”” scope=spfile”;
sql clone “alter system set log_archive_dest_2 =
”service=oratest LGWR ASYNC valid_for=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=oratest” comment=
”” scope=spfile”;
shutdown clone immediate;
startup clone nomount;
}
executing Memory Script

sql statement: alter system set audit_file_dest = ”/u01/oracle/admin/oratests/adump” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set dispatchers = ”(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=oratestsXDB)” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set log_archive_dest_1 = ”LOCATION=/oradata/oratests/archive/” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set log_archive_format = ”oratests_t_%t_%s_%r.arc” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set db_unique_name = ”oratests” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set control_files = ”/oradata/oratest/ct/control.ctl”, ”/oradata/oratest/ct/control02.ctl” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set db_create_file_dest = ”/u01/oracle/fast_recovery_area” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set log_archive_config = ”dg_config=(oratest,oratests)” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set db_recovery_file_dest = ”/oradata/oratest/archive” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE = 10G comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set log_archive_max_processes = 10 comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set fal_client = ”oratests” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set fal_server = ”oratest” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set standby_file_management = ”AUTO” comment= ”” scope=spfile
sql statement: alter system set log_archive_dest_2 = ”service=oratest LGWR ASYNC valid_for=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=oratest” comment= ”” scope=spfile

Oracle instance shut down

connected to auxiliary database (not started)
Oracle instance started

Total System Global Area 6797832192 bytes

Fixed Size 2241264 bytes
Variable Size 1258294544 bytes
Database Buffers 5452595200 bytes
Redo Buffers 84701184 bytes
allocated channel: stby1
channel stby1: SID=1143 device type=DISK

contents of Memory Script:
{
backup as copy current controlfile for standby auxiliary format ‘/oradata/oratest/ct/control.ctl’;
restore clone controlfile to ‘/oradata/oratest/ct/control02.ctl’ from
‘/oradata/oratest/ct/control.ctl’;
}
executing Memory Script

Starting backup at 05-OCT-14
channel prmy1: starting datafile copy
copying standby control file
output file name=/u01/oracle/db/11.2.0/dbs/snapcf_oratest.f tag=TAG20141005T133202 RECID=6 STAMP=860160723
channel prmy1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 05-OCT-14

Starting restore at 05-OCT-14

channel stby1: copied control file copy
Finished restore at 05-OCT-14

contents of Memory Script:
{
sql clone ‘alter database mount standby database’;
}
executing Memory Script

sql statement: alter database mount standby database
RMAN-05538: WARNING: implicitly using DB_FILE_NAME_CONVERT

contents of Memory Script:
{
set newname for tempfile 1 to
“/oradata/oratests/dbf/temp01.dbf”;
set newname for tempfile 2 to
“/oradata/oratests/dbf/temp02.dbf”;
switch clone tempfile all;
set newname for datafile 1 to
“/oradata/oratests/dbf/system01.dbf”;
set newname for datafile 2 to
“/oradata/oratests/dbf/sysaux01.dbf”;
set newname for datafile 3 to
“/oradata/oratests/dbf/undotbs01.dbf”;
set newname for datafile 4 to
“/oradata/oratests/dbf/users01.dbf”;
set newname for datafile 5 to
“/oradata/oratests/dbf/example01.dbf”;
set newname for datafile 6 to
“/oradata/oratests/dbf/undotbs03.dbf”;
set newname for datafile 7 to
“/oradata/oratests/dbf/undotbs02.dbf”;
set newname for datafile 8 to
“/oradata/oratests/dbf/undotbs02_01.dbf”;
set newname for datafile 9 to
“/oradata/oratests/dbf/data01.dbf”;
set newname for datafile 10 to
“/oradata/oratests/dbf/data01.dbf”;
set newname for datafile 11 to
“/oradata/oratests/dbf/data01.dbf”;
set newname for datafile 12 to
“/oradata/oratests/dbf/data02.dbf”;
set newname for datafile 13 to
“/oradata/oratests/dbf/index1_02.dbf”;
set newname for datafile 14 to
“/oradata/oratests/dbf/index1_01.dbf”;
set newname for datafile 15 to
“/oradata/oratests/dbf/data1_04.dbf”;
set newname for datafile 16 to
“/oradata/oratests/dbf/data1_03.dbf”;
backup as copy reuse
datafile 1 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/system01.dbf” datafile
2 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/sysaux01.dbf” datafile
3 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/undotbs01.dbf” datafile
4 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/users01.dbf” datafile
5 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/example01.dbf” datafile
6 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/undotbs03.dbf” datafile
7 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/undotbs02.dbf” datafile
8 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/undotbs02_01.dbf” datafile
9 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/data01.dbf” datafile
10 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/data01.dbf” datafile
11 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/data01.dbf” datafile
12 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/data02.dbf” datafile
13 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/index1_02.dbf” datafile
14 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/index1_01.dbf” datafile
15 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/data1_04.dbf” datafile
16 auxiliary format
“/oradata/oratests/dbf/data1_03.dbf” ;
sql ‘alter system archive log current’;
}
executing Memory Script

executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
renamed tempfile 1 to /oradata/oratests/dbf/temp01.dbf in control file
renamed tempfile 2 to /oradata/oratests/dbf/temp02.dbf in control file
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME

Starting backup at 05-OCT-14
channel prmy1: starting datafile copy
input datafile file number=00003 name=/oradata/oratest/dbf/undotbs01.dbf
channel prmy2: starting datafile copy
input datafile file number=00007 name=/oradata/oratest/dbf/undotbs02.dbf
channel prmy3: starting datafile copy
input datafile file number=00013 name=/oradata/oratest/dbf/index1_02.dbf
channel prmy4: starting datafile copy
input datafile file number=00008 name=/oradata/oratest/dbf/undotbs02_01.dbf
channel prmy5: starting datafile copy
input datafile file number=00014 name=/oradata/oratest/dbf/index1_01.dbf
channel prmy6: starting datafile copy
input datafile file number=00016 name=/oradata/oratest/dbf/data1_03.dbf
channel prmy7: starting datafile copy
input datafile file number=00001 name=/oradata/oratest/dbf/system01.dbf
channel prmy8: starting datafile copy
input datafile file number=00002 name=/oradata/oratest/dbf/sysaux01.dbf
channel prmy9: starting datafile copy
input datafile file number=00005 name=/oradata/oratest/dbf/example01.dbf
channel prmy10: starting datafile copy
input datafile file number=00006 name=/oradata/oratest/dbf/undotbs03.dbf
output file name=/oradata/oratests/dbf/undotbs03.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy10: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07
channel prmy10: starting datafile copy
input datafile file number=00009 name=/oradata/oratest/dbf/data01.dbf
output file name=/oradata/oratests/dbf/data01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy10: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:25
channel prmy10: starting datafile copy
input datafile file number=00010 name=/oradata/oratest/dbf/data01.dbf
output file name=/oradata/oratests/dbf/data01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy10: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07
channel prmy10: starting datafile copy
input datafile file number=00011 name=/oradata/oratest/dbf/data01.dbf
output file name=/oradata/oratests/dbf/data01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy10: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07
channel prmy10: starting datafile copy
input datafile file number=00012 name=/oradata/oratest/dbf/data02.dbf
output file name=/oradata/oratests/dbf/data02.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy10: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:03
channel prmy10: starting datafile copy
input datafile file number=00015 name=/oradata/oratest/dbf/data1_04.dbf
output file name=/oradata/oratests/dbf/data1_04.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy10: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:03
channel prmy10: starting datafile copy
input datafile file number=00004 name=/oradata/oratest/dbf/users01.dbf
output file name=/oradata/oratests/dbf/system01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy7: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:39
output file name=/oradata/oratests/dbf/example01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy9: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:39
output file name=/oradata/oratests/dbf/sysaux01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy8: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:49
output file name=/oradata/oratests/dbf/users01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy10: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:25
output file name=/oradata/oratests/dbf/index1_01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy5: datafile copy complete, elapsed time: 00:03:29
output file name=/oradata/oratests/dbf/data1_03.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy6: datafile copy complete, elapsed time: 00:04:29
output file name=/oradata/oratests/dbf/undotbs02_01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy4: datafile copy complete, elapsed time: 00:04:39
output file name=/oradata/oratests/dbf/index1_02.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy3: datafile copy complete, elapsed time: 00:05:39
output file name=/oradata/oratests/dbf/undotbs02.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy2: datafile copy complete, elapsed time: 00:05:59
output file name=/oradata/oratests/dbf/undotbs01.dbf tag=TAG20141005T133210
channel prmy1: datafile copy complete, elapsed time: 00:06:39
Finished backup at 05-OCT-14

sql statement: alter system archive log current

contents of Memory Script:
{
switch clone datafile all;
}
executing Memory Script

datafile 1 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=6 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/system01.dbf
datafile 2 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=7 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/sysaux01.dbf
datafile 3 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=8 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/undotbs01.dbf
datafile 4 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=9 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/users01.dbf
datafile 5 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=10 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/example01.dbf
datafile 6 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=11 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/undotbs03.dbf
datafile 7 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=12 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/undotbs02.dbf
datafile 8 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=13 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/undotbs02_01.dbf
datafile 9 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=14 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/data01.dbf
datafile 10 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=15 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/data01.dbf
datafile 11 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=16 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/data01.dbf
datafile 12 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=17 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/data02.dbf
datafile 13 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=18 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/index1_02.dbf
datafile 14 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=19 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/index1_01.dbf
datafile 15 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=20 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/data1_04.dbf
datafile 16 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=21 STAMP=860161131 file name=/oradata/oratests/dbf/data1_03.dbf
Finished Duplicate Db at 05-OCT-14

sql statement: alter system set log_archive_config=”dg_config=(oratest,oratests)”
sql statement: alter system set log_archive_dest_2=”service=orateststby LGWR ASYNC valid_for=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=oratests”
sql statement: alter system set log_archive_dest_state_2=ENABLE
sql statement: alter system set log_archive_max_processes=10
sql statement: alter system set fal_client=oratest
sql statement: alter system set fal_server=oratests
sql statement: alter system set standby_file_management=AUTO
sql statement: alter system archive log current
allocated channel: stby
channel stby: SID=1715 device type=DISK
sql statement: alter database recover managed standby database disconnect from session
released channel: prmy1
released channel: prmy2
released channel: prmy3
released channel: prmy4
released channel: prmy5
released channel: prmy6
released channel: prmy7
released channel: prmy8
released channel: prmy9
released channel: prmy10
released channel: stby1
released channel: stby
RMAN>

SQL> select pid, process, status, sequence# from v$managed_standby ;

PID PROCESS STATUS SEQUENCE#
———- ——— ———— ———-
18569 ARCH CONNECTED 0
18575 ARCH CONNECTED 0
18580 ARCH CONNECTED 0
18585 ARCH CONNECTED 0
18590 ARCH CONNECTED 0
18595 ARCH CONNECTED 0
18600 ARCH CONNECTED 0
18605 ARCH CONNECTED 0
18610 ARCH CONNECTED 0
18615 ARCH CONNECTED 0
19496 RFS IDLE 0
19470 RFS IDLE 1235
19482 RFS IDLE 0
19480 RFS IDLE 0
19490 MRP0 WAIT_FOR_LOG 1235

15 rows selected.

Böylelikle dataguardımız hazır olarak çalışan bir şekilde create edilmiş oldu.

Be Sociable, Share!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


9 + dokuz =