ORA-08002: sequence NAME.CURRVAL is not yet defined in this session

Herhangi bir sequence’ den currval değerini select etmeye çalışırken aşağıdaki gibi bir hata alınması durumunda neden hata alındığından ve nasıl çözüme kavuşturulduğundan bahsetmek istiyorum.

Örneğimiz de kullanmak üzere bir tane sequence create edelim ;

SQL> CREATE SEQUENCE test_seq
MINVALUE 1
MAXVALUE 9999999
START WITH 1
INCREMENT BY 1
CACHE 20
Sequence created.

Şimdi currval değerini select etmeye çalışalım;

SQL> SELECT test_seq.currval FROM dual
SELECT test_seq.currval FROM dual
*
Error at line 1
ORA-08002: sequence TEST_SEQ.CURRVAL is not yet defined in this session
Continue reading

Tek Komutla Dataguard Kurulumu

Primary ve Standby sunucuları üzerinde yapılacak olan basit bir takım değişikliklerden sonra aslında sadece tek bir komutla standby database kurabilirsiniz.

Bahsetmiş olduğumuz komutu çalıştırmadan önce primary ve standby sunucularındaki tns ve listener dosyalarındaki aşağıdaki değişiklikler yapılır ;

1. Primary sunucunun tns dosyasına stby olacak db’ nin satırları eklenir ;

ORATEST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Node1)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = oratest)
)
)

ORATESTSTBY =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Node2)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = oratests)
)
)
Continue reading

Rman Backup-Restore Yöntemi ile Standby Kurulumu

Datagurad kurulumu ile ilgili olarak bir çok arkadaşım farklı biir takım yöntemlerle dataguard kurulumlarından bahsetmişti. Dolayısıyla nette böylebir konuyuaraştırmak istediğinizde fazlasıyla gerek türkçe grekçe ingilizce kaynak bulabilirsiniz. Sayısı her ne kadar yeterli olmasada nihayat bu konuda artık Türkçe dökümanlarada ulaşabilir duruma geldik. Çalışmış olduğum kurumda aşağıdaki işlemlerin testlerini, production kurulumlarını yapan ve araştırmacı yapılarından dolayı teşşekkür etmek istediğim çalışma arkadaşım var. Altan (Karaman) beraber yaklaşık 5 yıldır birlikte çalışıyoruz ve genel olarak yaptığımız her projeyi dökümante etmeye çalışıyoruz. İlk başlarda dökümantasyona bu kadar gerek olup olmadığını her ne kadar sorgulamış olsakda sonrasında farkettik ki , bu bizim iş yapış şeklimizi, süremizi olumlu anlamda çok ciddi şekilde etkilediğini gördük. Dolayısıyla nacizane sektöre yeni girmiş olan veya halihazırda çalışan arkadaşlarıma önerim mutlaka yaptıklarınızı dökümante edin.

Kurulumla ilgili adımların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz;

1 – Production Veritabanındaki Mevcut Backupların Kontrolü

* Veritabanında alınan son backup bilgileri rman ile kontrol edilir.
Continue reading

ASM Dışında Bir Lokasyona Eklenen Datafile’ in ASM İçerisine Alınması

Normalde RAC olan bir sistemde tüm datafile’ lerin ASM içerisinde olması gerekir. Ancak yanlışlıkla ASM dışına dbf eklenmesi durumunda, eklenen bu datafile ‘in tekrar dan ASM içerisine alınması için ne yapılması gerektiğini anlatacağım;

ASM kullanılan sistemlerde dbf eklerken zaman zaman yapılan hata asm disk group’ unu yazarken başına + yazmadan datafile eklemeye çalışmaktır;

ALTER TABLESPACE TBS_DATA ADD DATAFILE ‘DATA’ SIZE 30G AUTOEXTEND OFF;

Yukarıdaki şekilde dbf eklendiğinde eklenen bu datafile OH altında /dbs altına create edilecektir. Kontrol edelim ;
Continue reading