RAC Database’ i Son Backupdan Nasıl Restore Edilir

RAC database’ lerinin restore işlemi ile ilgili bir örnek ;

Öncelikle işleme veritabanı kapatmakla başlıyoruz ;

[oracle@Node1test]$ srvctl stop database -d test

ASM diskleri üzerinde bulunan datafile’lar silinir.

ASMCMD> cd +DATA001/TEST/DATAFILE
ASMCMD> ls -l
Type Redund Striped Time Sys Name
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y DATA2.274.841577871
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y EXAMPLE.267.836929971
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y SYSAUX.257.836929869
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 12:00:00 Y SYSTEM.256.836929867
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y TESTDATA.275.841577885
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y TESTINDX.276.841577901
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y UNDOTBS1.258.836929869
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y UNDOTBS2.268.836930081
DATAFILE UNPROT COARSE MAR 17 15:00:00 Y USERS.259.836929869
Continue reading

ORA-12012: error on auto execute of job SYS.BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB

Sys scheması altında yer alan aşağıdaki job sürekli olarak failed olup alert loga da aşağıdaki hata satırlarını basması durumunda;

Job hata aldığında alert.log’ a aşağıdaki hata satırları düşer ;

Errors in file /u01/oracle/diag/rdbms/pdt/PDT/trace/pdt_j000_32733.trc:
ORA-12012: error on auto execute of job “SYS”.”BSLN_MAINTAIN_STATS_JOB”
ORA-06550: line 1, column 807:
PLS-00201: identifier ‘DBSNMP.BSLN_INTERNAL’ must be declared
ORA-06550: line 1, column 807:
PL/SQL: Statement ignored

Oluşan trace logun içeriğine baktığımız da ;
Continue reading