ORA-08104: this index object XXXXX is being online built or rebuilt

İndex dropetmeye çalışırken veya rebuilt etmeye çalışırken aşağıdaki gibi bir hata almanız durumunda yapılması gerekenler ;

— indexi drop etmeye çalışalım ;

drop index kamil.INDX_BIG_TABLE_1;
ORA-08104: this index object 95987 is being online built or rebuilt

— aynı indexi rebuilt etmeye çalışalım ;

ALTER INDEX kamil.INDX_BIG_TABLE_1 REBUILD TABLESPACE TBS_INDEX_2;
ORA-08104: this index object 95987 is being online built or rebuilt

Yine aynı hatayı aldık, sorunu düzeltmek için indeximizin object id’ sini dbms_repair paketini kullanarak clean etmemiz gerekiyor;

DECLARE
RetVal BOOLEAN;
OBJECT_ID BINARY_INTEGER;
WAIT_FOR_LOCK BINARY_INTEGER;

BEGIN
OBJECT_ID := 95934;
WAIT_FOR_LOCK := NULL;

RetVal := SYS.DBMS_REPAIR.ONLINE_INDEX_CLEAN (OBJECT_ID);
COMMIT;
END;
/
PL/SQL procedure successfully completed.

Tekrar drop etmeyi denediğimiz de ;

drop index kamil.INDX_BIG_TABLE_1;
Index dropped.

Be Sociable, Share!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


9 − = beş

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">