12c – Pluggable Database Üzerinde Point-in-Time Recovery İşlemi

Aslında bu işlemi sadece pluggable database için düşünmemek lazım. Her zaman hata yapılabilir. Eğer bu yapılan hata database’ in sürekliliğini (daha doğrusu tutarlılığını) etkileyecek boyutta ise database hatanın yapıldığı zamanın hemen öncesine dönmemiz gerekebilir. Böylesi bir durumda ne yapabiliriz ona bakıyor olacağız.

Normal restore’ dan farkı point in time recovery ‘ den bashettiğimiz için db’ yi resetlog opsiyonu ile açıyor olmamızdır.

Bir örnek üzerinden gidelim ;

Hangi pluggable db üzerinde çalışıyoruz;

Test için bir test tablosu oluşturalım.

Tablomuzu count edelim. Sonrasında bu bilgi lazım olacak ;

Bu işlemler sonrasında bulunduğumuz noktaki SCN değerimizi alalım;

Tablomuzu yanlışlıkla birinin delete ettiğini varsayalım. (tabi dataya da UNDO’ dan artık ulaşamadığımızı düşünüyoruz);

Data artık yok. Şimdi restore ederek kurtarmaya çalışalım. Öncelikle pluggable database’ imizi kapatalım ;

Restore’ u başlatıyoruz.

using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ch1
channel ch1: SID=14 device type=SBT_TAPE
channel ch1: Veritas NetBackup for Oracle – Release 7.5 (2013061020)
..
..
allocated channel: ch8
channel ch8: SID=17 device type=SBT_TAPE
channel ch8: Veritas NetBackup for Oracle – Release 8.5
executing command: SET until clause
Starting restore at 19-JUN-15
channel ch1: starting datafile backup set restore
channel ch1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ch1: restoring datafile 00010 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_users01.dbf
channel ch1: restoring datafile 00018 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_index_02.dbf
channel ch1: reading from backup piece bk_1232_1_882784896
channel ch2: starting datafile backup set restore
channel ch2: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ch2: restoring datafile 00009 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/sysaux01.dbf
channel ch2: restoring datafile 00017 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data_01.dbf
channel ch2: reading from backup piece bk_1230_1_882784895
channel ch3: starting datafile backup set restore
channel ch3: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ch3: restoring datafile 00008 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/system01.dbf
channel ch3: restoring datafile 00023 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compressed.dbf
channel ch3: reading from backup piece bk_1229_1_882784895
channel ch4: starting datafile backup set restore
channel ch4: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ch4: restoring datafile 00016 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data_02.dbf
channel ch4: restoring datafile 00019 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_index_01.dbf
channel ch4: reading from backup piece bk_1228_1_882784895
channel ch5: starting datafile backup set restore
channel ch5: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ch5: restoring datafile 00020 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data2_02.dbf
channel ch5: restoring datafile 00024 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compall.dbf
channel ch5: reading from backup piece bk_1225_1_882784895
channel ch6: starting datafile backup set restore
channel ch6: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ch6: restoring datafile 00021 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data2_01.dbf
channel ch6: restoring datafile 00025 to /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compdir.dbf
channel ch6: reading from backup piece bk_1226_1_882784895
channel ch1: piece handle=bk_1232_1_882784896 tag=T1_TEST_20150619
channel ch1: restored backup piece 1
channel ch1: restore complete, elapsed time: 00:00:15
channel ch4: piece handle=bk_1228_1_882784895 tag=T1_TEST_20150619
channel ch4: restored backup piece 1
channel ch4: restore complete, elapsed time: 00:00:25
channel ch2: piece handle=bk_1230_1_882784895 tag=T1_TEST_20150619
channel ch2: restored backup piece 1
channel ch2: restore complete, elapsed time: 00:00:45
channel ch3: piece handle=bk_1229_1_882784895 tag=T1_TEST_20150619
channel ch3: restored backup piece 1
channel ch3: restore complete, elapsed time: 00:01:06
channel ch5: piece handle=bk_1225_1_882784895 tag=T1_TEST_20150619
channel ch5: restored backup piece 1
channel ch5: restore complete, elapsed time: 00:02:46
channel ch6: piece handle=bk_1226_1_882784895 tag=T1_TEST_20150619
channel ch6: restored backup piece 1
channel ch6: restore complete, elapsed time: 00:03:06
Finished restore at 19-JUN-15

Starting recover at 19-JUN-15
RMAN-05026: WARNING: presuming following set of tablespaces applies to specified Point-in-Time

List of tablespaces expected to have UNDO segments
Tablespace SYSTEM
Tablespace UNDOTBS1

Creating automatic instance, with SID=’irEE’

initialization parameters used for automatic instance:
db_name=T1
db_unique_name=irEE_pitr_pdbt11_T1
compatible=12.1.0.2.0
db_block_size=8192
db_files=200
diagnostic_dest=/u01/sq/ora_3/oracle
_system_trig_enabled=FALSE
sga_target=2560M
processes=200
#No auxiliary destination in use
enable_pluggable_database=true
_clone_one_pdb_recovery=true
control_files=/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/controlfile/o1_mf_br7lf58v_.ctl
#No auxiliary parameter file used
starting up automatic instance T1
Oracle instance started
Total System Global Area 2684354560 bytes
Fixed Size 2928008 bytes
Variable Size 603980408 bytes
Database Buffers 2063597568 bytes
Redo Buffers 13848576 bytes
Automatic instance created
contents of Memory Script:
{
# set requested point in time
set until scn 4657049;
# restore the controlfile
restore clone controlfile;
# mount the controlfile
sql clone ‘alter database mount clone database’;
}
executing Memory Script
executing command: SET until clause
Starting restore at 19-JUN-15
Removing automatic instance
shutting down automatic instance
Oracle instance shut down
Automatic instance removed
released channel: ch1
released channel: ch2
released channel: ch3
released channel: ch4
released channel: ch5
released channel: ch6
released channel: ch7
released channel: ch8
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of recover command at 06/19/2015 10:50:10
RMAN-03015: error occurred in stored script Memory Script
RMAN-06034: at least 1 channel must be allocated to execute this command

İlk restore dememiz de RMAN-06034 hatasını aldık. Bu aslında Oracle 12c nin channel allocate’i ile ilgili bug’ ı her ne kadar restore ederken channel allocate etsenizde bug dan dolayı en az 1 tane channel allocate etmemiz gerektiğini belirtiyor. Şu an için bir fix’ i olmadığı için channel allocate’ leri kaldırıp tekrar deniyoruz;

executing command: SET until clause
Starting restore at 19-JUN-15
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_SBT_TAPE_1
channel ORA_SBT_TAPE_1: SID=12 device type=SBT_TAPE
channel ORA_SBT_TAPE_1: Veritas NetBackup for Oracle – Release 7.5 (2013061020)
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=254 device type=DISK

skipping datafile 8; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/system01.dbf
skipping datafile 23; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compressed.dbf
skipping datafile 9; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/sysaux01.dbf
skipping datafile 17; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data_01.dbf
skipping datafile 10; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_users01.dbf
skipping datafile 18; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_index_02.dbf
skipping datafile 16; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data_02.dbf
skipping datafile 19; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_index_01.dbf
skipping datafile 20; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data2_02.dbf
skipping datafile 24; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compall.dbf
skipping datafile 21; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data2_01.dbf
skipping datafile 25; already restored to file /u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compdir.dbf
Finished restore at 19-JUN-15
Starting recover at 19-JUN-15
using channel ORA_SBT_TAPE_1
using channel ORA_DISK_1
RMAN-05026: WARNING: presuming following set of tablespaces applies to specified Point-in-Time

List of tablespaces expected to have UNDO segments
Tablespace SYSTEM
Tablespace UNDOTBS1

Creating automatic instance, with SID=’jBFa’

initialization parameters used for automatic instance:
db_name=T1
db_unique_name=jBFa_pitr_pdbt11_T1
compatible=12.1.0.2.0
db_block_size=8192
db_files=200
diagnostic_dest=/u01/sq/ora_3/oracle
_system_trig_enabled=FALSE
sga_target=2560M
processes=200
#No auxiliary destination in use
enable_pluggable_database=true
_clone_one_pdb_recovery=true
control_files=/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/controlfile/o1_mf_br7lhx5z_.ctl
#No auxiliary parameter file used

starting up automatic instance T1
Oracle instance started

Total System Global Area 2684354560 bytes

Fixed Size 2928008 bytes
Variable Size 603980408 bytes
Database Buffers 2063597568 bytes
Redo Buffers 13848576 bytes
Automatic instance created

contents of Memory Script:
{
# set requested point in time
set until scn 4657049;
# restore the controlfile
restore clone controlfile;

# mount the controlfile
sql clone ‘alter database mount clone database’;
}
executing Memory Script

executing command: SET until clause

Starting restore at 19-JUN-15
allocated channel: ORA_AUX_SBT_TAPE_1
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: SID=6 device type=SBT_TAPE
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: Veritas NetBackup for Oracle – Release 7.5 (2013061020)
allocated channel: ORA_AUX_DISK_1
channel ORA_AUX_DISK_1: SID=87 device type=DISK

channel ORA_AUX_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_AUX_DISK_1: restoring control file
channel ORA_AUX_DISK_1: reading from backup piece /u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/autobackup/2015_06_19/o1_mf_s_882779751_br7bkxjr_.bkp
channel ORA_AUX_DISK_1: piece handle=/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/autobackup/2015_06_19/o1_mf_s_882779751_br7bkxjr_.bkp tag=TAG20150619T083551
channel ORA_AUX_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_AUX_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
output file name=/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/controlfile/o1_mf_br7lhx5z_.ctl
Finished restore at 19-JUN-15

sql statement: alter database mount clone database

contents of Memory Script:
{
# set requested point in time
set until scn 4657049;
# switch to valid datafilecopies
switch clone datafile 8 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/system01.dbf”;
switch clone datafile 9 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/sysaux01.dbf”;
switch clone datafile 10 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_users01.dbf”;
switch clone datafile 16 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data_02.dbf”;
switch clone datafile 17 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data_01.dbf”;
switch clone datafile 18 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_index_02.dbf”;
switch clone datafile 19 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_index_01.dbf”;
switch clone datafile 20 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data2_02.dbf”;
switch clone datafile 21 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data2_01.dbf”;
switch clone datafile 23 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compressed.dbf”;
switch clone datafile 24 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compall.dbf”;
switch clone datafile 25 to datafilecopy “/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compdir.dbf”;
# set destinations for recovery set and auxiliary set datafiles
set newname for datafile 1 to “/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_system_br7ljlmo_.dbf”;
set newname for datafile 4 to “/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_undotbs1_br7ljlmx_.dbf”;
set newname for datafile 3 to “/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_sysaux_br7ljln5_.dbf”;
set newname for datafile 6 to “/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_users_br7ljsv7_.dbf”;
# restore the tablespaces in the recovery set and the auxiliary set
restore clone datafile 1, 4, 3, 6;

switch clone datafile all;
}
executing Memory Script

executing command: SET until clause

datafile 8 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=3 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/system01.dbf
datafile 9 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=4 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/sysaux01.dbf
datafile 10 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=5 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_users01.dbf
datafile 16 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=6 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data_02.dbf
datafile 17 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=7 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data_01.dbf
datafile 18 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=8 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_index_02.dbf
datafile 19 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=9 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_index_01.dbf
datafile 20 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=10 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data2_02.dbf
datafile 21 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=11 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/pdbt11_data2_01.dbf
datafile 23 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=12 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compressed.dbf
datafile 24 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=13 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compall.dbf
datafile 25 switched to datafile copy
input datafile copy RECID=14 STAMP=882787915 file name=/u02/oradata/t1/dbf/t1/pdbt11/compdir.dbf

executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME
executing command: SET NEWNAME

Starting restore at 19-JUN-15
using channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1
using channel ORA_AUX_DISK_1

channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restoring datafile 00003 to /u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_sysaux_br7ljln5_.dbf
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: reading from backup piece bk_1179_1_882698505
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: piece handle=bk_1179_1_882698505 tag=T1_TEST_20150618
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restored backup piece 1
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restore complete, elapsed time: 00:00:25
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restoring datafile 00004 to /u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_undotbs1_br7ljlmx_.dbf
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: reading from backup piece bk_1186_1_882698621
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: piece handle=bk_1186_1_882698621 tag=T1_TEST_20150618
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restored backup piece 1
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restore complete, elapsed time: 00:00:35
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restoring datafile 00006 to /u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_users_br7ljsv7_.dbf
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: reading from backup piece bk_1189_1_882698647
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: piece handle=bk_1189_1_882698647 tag=T1_TEST_20150618
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restored backup piece 1
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restore complete, elapsed time: 00:00:15
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restoring datafile 00001 to /u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_system_br7ljlmo_.dbf
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: reading from backup piece bk_1184_1_882698620
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: piece handle=bk_1184_1_882698620 tag=T1_TEST_20150618
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restored backup piece 1
channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1: restore complete, elapsed time: 00:00:55
Finished restore at 19-JUN-15

datafile 1 switched to datafile copy input datafile copy RECID=19 STAMP=882788046 file name=/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_system_br7ljlmo_.dbf
datafile 4 switched to datafile copy input datafile copy RECID=20 STAMP=882788046 file name=/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_undotbs1_br7ljlmx_.dbf
datafile 3 switched to datafile copy input datafile copy RECID=21 STAMP=882788046 file name=/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_sysaux_br7ljln5_.dbf
datafile 6 switched to datafile copy input datafile copy RECID=22 STAMP=882788046 file name=/u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_users_br7ljsv7_.dbf

contents of Memory Script:
{
# set requested point in time
set until scn 4657049;
# online the datafiles restored or switched
sql clone “alter database datafile 1 online”;
sql clone “alter database datafile 4 online”;
sql clone “alter database datafile 3 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 8 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 9 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 10 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 16 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 17 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 18 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 19 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 20 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 21 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 23 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 24 online”;
sql clone ‘PDBT11’ “alter database datafile 25 online”;
sql clone “alter database datafile 6 online”;
# recover pdb
recover clone database tablespace “SYSTEM”, “UNDOTBS1”, “SYSAUX”, “USERS” pluggable database
‘PDBT11’ delete archivelog;
sql clone ‘alter database open read only’;
plsql <<>>;
plsql <<>>;
# shutdown clone before import
shutdown clone abort
plsql << ‘PDBT11’);
end; >>>;
}
executing Memory Script

executing command: SET until clause
sql statement: alter database datafile 1 online
sql statement: alter database datafile 4 online
sql statement: alter database datafile 3 online
sql statement: alter database datafile 8 online
sql statement: alter database datafile 9 online
sql statement: alter database datafile 10 online
sql statement: alter database datafile 16 online
sql statement: alter database datafile 17 online
sql statement: alter database datafile 18 online
sql statement: alter database datafile 19 online
sql statement: alter database datafile 20 online
sql statement: alter database datafile 21 online
sql statement: alter database datafile 23 online
sql statement: alter database datafile 24 online
sql statement: alter database datafile 25 online
sql statement: alter database datafile 6 online
Starting recover at 19-JUN-15
using channel ORA_AUX_SBT_TAPE_1
using channel ORA_AUX_DISK_1

starting media recovery

archived log for thread 1 with sequence 4505 is already on disk as file /u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4505_879417466.arc
archived log for thread 1 with sequence 4506 is already on disk as file /u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4506_879417466.arc
archived log for thread 1 with sequence 4507 is already on disk as file /u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4507_879417466.arc
archived log for thread 1 with sequence 4508 is already on disk as file /u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4508_879417466.arc
archived log for thread 1 with sequence 4509 is already on disk as file /u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4509_879417466.arc
archived log for thread 1 with sequence 4510 is already on disk as file /u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4510_879417466.arc
archived log for thread 1 with sequence 4511 is already on disk as file /u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4511_879417466.arc
archived log for thread 1 with sequence 4512 is already on disk as file /u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4512_879417466.arc
..
..
channel ORA_SBT_TAPE_1: piece handle=arc_1249_1_882785772 tag=T1_ARC_20150619
channel ORA_SBT_TAPE_1: restored backup piece 1
channel ORA_SBT_TAPE_1: restore complete, elapsed time: 00:00:12
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4437_879417466.arc thread=1 sequence=4437
channel clone_default: deleting archived log(s)
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4437_879417466.arc RECID=4572 STAMP=882788136
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4438_879417466.arc thread=1 sequence=4438
channel clone_default: deleting archived log(s)
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4438_879417466.arc RECID=4571 STAMP=882788135
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4505_879417466.arc thread=1 sequence=4505
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4506_879417466.arc thread=1 sequence=4506
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4507_879417466.arc thread=1 sequence=4507
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4508_879417466.arc thread=1 sequence=4508
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4509_879417466.arc thread=1 sequence=4509
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4510_879417466.arc thread=1 sequence=4510
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4511_879417466.arc thread=1 sequence=4511
archived log file name=/u04/oradata/t1/archive/t1_arch_1_4512_879417466.arc thread=1 sequence=4512
media recovery complete, elapsed time: 00:00:18
Finished recover at 19-JUN-15
sql statement: alter database open read only

Oracle instance shut down
Removing automatic instance
Automatic instance removed
auxiliary instance file /u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/datafile/o1_mf_sysaux_br7ljln5_.dbf deleted
auxiliary instance file /u01/sq/ora_3/oracle/fast_recovery_area/T1/controlfile/o1_mf_br7lhx5z_.ctl deleted
Finished recover at 19-JUN-15
Statement processed

Restore’ umuz başarılı bir şekilde bitti. Problemin yaşanmış olduğu an olarak kabul ettiğimiz ana geri dönmüş olduk dolayısıyla tablomuzu kontrol ettiğimizde içerisinde tüm dataların olmasını bekliyoruz;

Ben bu testi oracle 12.1.0.2 olan bir ortamda yaptığım için komutların çıktıların da container database ‘e ait kısımlar var, kafanızı karıştırmasın.

Be Sociable, Share!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


dört × 7 =